Veertigdagentijdkalender Veertigdagentijdkalender


De Petrus-veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen.
Hierin staan Bijbelteksten, gedichten, maar ook leuke ideeën om te doen.
21 februari is de eerste zondag van de 40 dagentijd.
Lees de kalender online via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd.

 

 
De purperslak De purperslak
Kado
Het is al lang geleden… op startzondag 6 september 2020 maakt Alexander der Nederlanden tijdens de dienst aan de hand van het verhaal van Lydia de purperverkoopster, een bijzondere tekening.


 
lees meer »
 
Bericht van de pastores over de 40 dagentijd Bericht van de pastores over de 40 dagentijd

IK BEN ER VOOR JOU- zeven keer warmhartig!

Binnenkort start de 40 dagentijd.
Dit jaar koos Kerk In Aktie als thema voor deze tijd de zeven werken van barmhartigheid, samengevat in die prachtige blijvende woorden: Ik ben er voor jou!

lees meer »
 
Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt' Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt'Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.
De brochure is hieronder gratis te downloaden en wordt van harte aanbevolen!
 

lees meer »
 
Pastoraat in de Kruiskerk Pastoraat in de Kruiskerk
We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. 
Pastoraat is omzien naar elkaar, waarbij geloof, hoop en liefde kernwoorden zijn.
lees meer »
 
Lukt het nog een beetje, positief blijven? Lukt het nog een beetje, positief blijven?
Lukt het nog een beetje, positief blijven? De omstandigheden van de afgelopen week maken het er niet gemakkelijker op: nog minder bezoek, de avondklok, en dan de gewelddadige reacties daarop… om van te schrikken.

 
lees meer »
 
Rayon indeling Rayon indeling

De Kruiskerk is een gemeenschap van mensen.
Gemeente zijn we met z'n allen, voor elkaar en met elkaar. Het is een taak van ons allemaal.

Voor het pastorale bezoekwerk is Eerbeek ingedeeld in Rayon Noord en Rayon Zuid met als grens de Loenenseweg en Stuyvenburgstraat. Hierbinnen zijn wijken onderscheiden. Een wijk is het gebied waar één predikant of pastor werkt, samen met pastorale ouderlingen en contactpersonen.
De contactpersoon onderhoudt contacten bij wel en wee, komt de kerst- en paaskaart afgeven en nodigt je uit voor een buurtgesprek (daar ontmoet je mensen uit je buurt, bij iemand thuis). Pastores komen langs als je daarom vraagt of op initiatief van het wijkteam. 

In alle wijkteams samen zijn in totaal rond de 90 contactpersonen, pastorale medewerkers en ouderlingen actief!
 

lees meer »
 
Activiteiten Vorming en Toerusting Activiteiten Vorming en Toerusting

Het zorgelijke nieuws over de nieuwe coronabesmettingen maakt ons als commissie extra voorzichtig. 
We hebben daarom, na veel wikken en wegen en in overleg met de kerkenraad, besloten om een aantal activiteiten niet door te laten gaan. 
De lezing op 27 oktober over het thema "Laatste Levensfase" met Jean Jaques Suurmond  en de avond op 
26 November 2020 'De Islam en het Christendom' door ds. Wout Oosterhof gaan NIET door. 
 
lees meer »
 
Stenen Stenen

Steen

Mensen gooien met stenen. En dat de impact pas later tot iemand doordringt, is eigenlijk van alle tijden.
Twee jaar geleden kreeg ik een gedichtje in Deventers dialect toegestuurd.
Het heet Steen.

 
lees meer »
 
Gedachtenishoek Gedachtenishoek
Gedachteniskruisjes in de Kruiskerk.

Op verzoek van velen is het mogelijk gemaakt om overleden gemeenteleden te gedenken in de Kruiskerk.
Voor gemeenteleden die gestorven zijn wordt er een houten kruisje gemaakt met daarop: geboortedatum, datum van overlijden en naam.
Dit kruisje wordt opgehangen op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, in de rechter beuk van het kruis in de kerkzaal. Het kruisje zal er hangen op de eerste zondag na de begrafenis of crematie.
 
lees meer »
 
Bijbel leesrooster 2021 Bijbel leesrooster 2021

Bijbelleesrooster 2021 van het NBG

logo

lees meer »
 
Petrus Magazine Petrus Magazine
 
           
Petrus
 is niet alleen een magazine, maar ook een online vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Op de website vind je meditaties, liederen en inspirerende verhalen uit de kerk.
Kijk eens op de de website Petrus
 https://petrus.protestantsekerk.nl
 
Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders! Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders!

Op de PKN site staat een mooi stuk hierover van dominee Karin van den Broeke, predikant in Noord-Beveland en van 2013 tot 2018 preses van de generale synode.
Lees hier dit mooie artikel