Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt' Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt'Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.
De brochure is hieronder gratis te downloaden en wordt van harte aanbevolen!
 

lees meer »
 
Pastoraat in de Kruiskerk Pastoraat in de Kruiskerk
We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. 
Pastoraat is omzien naar elkaar, waarbij geloof, hoop en liefde kernwoorden zijn.
lees meer »
 
Rayon indeling Rayon indeling

De Kruiskerk is een gemeenschap van mensen.
Gemeente zijn we met z'n allen, voor elkaar en met elkaar. Het is een taak van ons allemaal.

Voor het pastorale bezoekwerk is Eerbeek ingedeeld in Rayon Noord en Rayon Zuid met als grens de Loenenseweg en Stuyvenburgstraat. Hierbinnen zijn wijken onderscheiden. Een wijk is het gebied waar één predikant of pastor werkt, samen met ouderlingen, wijkcoördinatoren en contactpersonen.
De wijkcoördinator / contactpersoon onderhoudt contacten bij wel en wee, komt de kerst- en paaskaart afgeven. Pastores komen op bezoek als je daarom vraagt of op initiatief van het wijkteam. 

In alle wijkteams samen zijn in totaal plm. 65 contactpersonen, wijkcoördinatoren en ouderlingen actief !
 

lees meer »
 
Stenen Stenen

Steen

Mensen gooien met stenen. En dat de impact pas later tot iemand doordringt, is eigenlijk van alle tijden.
Het gedicht Steen, oorspronkelijk in het Deventers dialect en vertaalt in ABN

 
lees meer »
 
Gedachtenishoek Gedachtenishoek
Gedachteniskruisjes in de Kruiskerk.

Op verzoek van velen is het mogelijk gemaakt om overleden gemeenteleden te gedenken in de Kruiskerk.
Voor gemeenteleden die gestorven zijn wordt er een houten kruisje gemaakt met daarop: geboortedatum, datum van overlijden en naam.
Dit kruisje wordt opgehangen op de gedachteniswand, in de rechter beuk van het kruis in de kerkzaal. 
 
lees meer »
 
Petrus Magazine Petrus Magazine
 
           
Petrus
 is niet alleen een magazine (link voor een gratis kwartaal abonnement https://petrus.protestantsekerk.nl/abonneren/) maar ook een online vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Op de website vind je meditaties, liederen en inspirerende verhalen uit de kerk.
Kijk eens op de de website Petrus  https://petrus.protestantsekerk.nl 
 
Pastoraat (PKN) Pastoraat (PKN)
Op de website van de PKN nog meer info over het pastoraat en thema's

https://protestantsekerk.nl/thema/pastoraat/