Overdenking pastor Thecla Cornet bij de gedachtenisdienst van 22 november Overdenking pastor Thecla Cornet bij de gedachtenisdienst van 22 november

 
lees meer »
 
Eerbeek gedenkt Eerbeek gedenkt

In het afgelopen jaar was het vaak niet mogelijk om afscheid te nemen van een vriend of familielid, die ziek was en ging sterven. Uitvaarten vonden plaats met enkel de naaste familie. Velen hebben een moment van gedenken gemist. 

Op zaterdagmiddag 21 november opent de Kruiskerk van 15-17 uur daarom haar deuren om inwoners van Eerbeek de gelegenheid te geven om een kaarsje aan te steken, en even stil te staan bij het leven van een dierbare, die kortere of langere tijd geleden gestorven is. U kunt haar/zijn naam op een kaartje schrijven, met eventueel een korte tekst, en deze achterlaten op een speciaal daarvoor bestemd doek. 
We houden ons uiteraard aan de coronaregels: het dragen van een mondkapje is verplicht en we vragen bezoekers zich bij binnenkomst in te schrijven en de vastgestelde looproute te volgen. 
 
 
Overdenking van ds Marti Koster in KruisPunt nr. 8 Overdenking van ds Marti Koster in KruisPunt nr. 8

 
VERLANGEN                  VERWACHTING                  GEBOORTE
Op zondag 11 oktober beleefden we samen een Nu FF Anders viering met het thema 'Verlangen'. We luisterden naar 'liedjes van verlangen'  en begrepen dat niet ieder verlangen zomaar waarheid wordt. Naar het voorbeeld van Ruth leerden we dat je ook zelf stappen moet zetten om je verlangen te verwerkelijken. En denkend aan de vrouw van Lot bespraken we dat je niet verder komt met je leven, wanneer je te veel blijft hangen in het terug verlangen naar het verleden. Net zo min helpt het om maar eindeloos te verlangen naar iets dat misschien ooit zal gaan gebeuren, zonder te zien wat er hier en nu, vlak voor je ogen, gebeurt.

Inmiddels is het november. Herfst is de tijd van verlangen, zoals bovenstaand lied omschrijft. Maar in de loop van de herfst groeit dat verlangen uit tot verwachting… we hopen en vertrouwen erop dat het licht zal doorbreken na een periode van duisternis. We verwachten het in de natuur, maar ook lezen we het terug in de Bijbel: in een donkere periode verschijnt een ster aan de hemel en breekt het licht door in de geboorte van een kind, Jezus van Nazareth. Aan het einde van de herfst, aan het begin van de winter is het dan zo ver: verlangen is uitgegroeid tot verwachting en de verwachting eindigt met de Geboorte van Christus. 

We gaan het weer vieren, Kerst, ook dit jaar. Hoe, dat weten we nog niet, maar gevierd wordt het! Want dit verhaal geeft ons hoop. Dit verhaal vertelt ons van doorgaan, van blijven geloven en blijven vertrouwen dat het goed komt. Ieder duister wacht een morgen, in dat licht is alles nieuw, zegt het lied. Als er iets is dat we in deze dagen en tijden nodig hebben, dan is het wel het verhaal van verlangen, dat uitgroeit tot verwachting en uitmondt in de geboorte van het Licht, dat in een Kind gekomen is.

Dit verhaal inspireert ons, daagt ons uit, zet ons in beweging… en als wij nu maar op weg gaan en stappen zetten in de goede richting, dan gaat het gebeuren, dan wordt God zichtbaar onder de mensen, dan wordt het Kerst.

dominee Marti Koster
 
 
Overdenking lied Overdenking lied
In de bloembol is de krokus,
in de pit de appelboom,
in de pop huist een belofte:
vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
groeit de lente ondergronds,
nog verborgen tot het uitkomt,
God ziet naar zijn schepping om.

Elke stilte kent zijn zingen,
zoekt een woord en melodie,
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst,
wat die brengt… je weet het niet,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herschept en ziet.

In ons einde is de aanvang,
in de tijd oneindigheid,
in de twijfel ligt geloven,
in ons leven eeuwigheid,
in de dood het nieuwe leven,
overwonnen alle strijd,
nog verborgen tot het uitkomt,
God alleen herkent die tijd.

Lied 982 is één van de nieuwe liederen, die in het nieuwe liedboek staan.
Het is een lied van verlangen, verwachting en belofte.
 
 
Rayon indeling Rayon indeling

De Kruiskerk is een gemeenschap van mensen.
Gemeente zijn we met z'n allen, voor elkaar en met elkaar. Het is een taak van ons allemaal.

Voor het pastorale bezoekwerk is Eerbeek ingedeeld in Rayon Noord en Rayon Zuid met als grens de Loenenseweg en Stuyvenburgstraat. Hierbinnen zijn wijken onderscheiden. Een wijk is het gebied waar één predikant of pastor werkt, samen met pastorale ouderlingen en contactpersonen.
De contactpersoon onderhoudt contacten bij wel en wee, komt de kerst- en paaskaart afgeven en nodigt je uit voor een buurtgesprek (daar ontmoet je mensen uit je buurt, bij iemand thuis). Pastores komen langs als je daarom vraagt of op initiatief van het wijkteam. 

In alle wijkteams samen zijn in totaal rond de 90 contactpersonen, pastorale medewerkers en ouderlingen actief!
 

lees meer »
 
Gedachtenishoek Gedachtenishoek
Gedachteniskruisjes in de Kruiskerk.

Op verzoek van velen is het mogelijk gemaakt om overleden gemeenteleden te gedenken in de Kruiskerk.
Voor gemeenteleden die gestorven zijn wordt er een houten kruisje gemaakt met daarop: geboortedatum, datum van overlijden en naam.
Dit kruisje wordt opgehangen op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, in de rechter beuk van het kruis in de kerkzaal. Het kruisje zal er hangen op de eerste zondag na de begrafenis of crematie.
 
lees meer »
 
Bijbel leesrooster Bijbel leesrooster


Bijbelleesrooster 2020 van het NBG

 

lees meer »
 
Petrus Magazine Petrus Magazine
 
           
Petrus
 is niet alleen een magazine, maar ook een online vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Op de website vind je meditaties, liederen en inspirerende verhalen uit de kerk.
Kijk eens op de de website Petrus
 https://petrus.protestantsekerk.nl