meditatieve wandeling meditatieve wandeling
Zaterdag 23 oktober 2021
meditatieve wandeling
9.00 u tot circa 11.30 u

Onze wandeling begint in de Kruiskerk met koffie. Daarna komen we even tot rust op de klanken van meditatieve muziek.Op de wandeling voel je je één met de natuur en met de mensen die met je meelopen. De zintuigen vangen op de wandeling juist rustgevende indrukken op.

We zullen halverwege de tocht het prachtige kerkje in Hall binnenlopen om van de sfeer van dit gebouw te genieten.

Opgave en info:
Ali van den Brink (avandenbrink@lijbrandt.nl
telefoon: 0313 651905)
 
 
Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen

Vervoer per auto kan worden geregeld voor hen die niet zelf naar de kerk kunnen komen. 

Voor doven en slechthorenden is er in de kerk een ringleiding aanwezig.
Het verdient aanbeveling om in de buurt van de zijpaden plaats te nemen om dat daar de werking van de ringleiding optimaal is. 

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Contactpersoon Kerkvervoer: Willeke Schutte (tel.655594)
 
Boekentafel Boekentafel

In de hal van de kerk staat een boekentafel.
Er liggen geen nieuwe boeken op, maar je kunt de boeken lenen of tegen een kleine vergoeding (vrije gift) het boek houden of misschien wel cadeau geven.
Ook is er een mogelijkheid om een hoek in te brengen of te ruilen.

 
Reparatiecafé weer open

Reparatiecafé weer open
In normale tijden is het Reparatiecafé in De Bongerd elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur geopend. Houd hiervoor de nieuwsbrief en de nieuwspagina in de gaten.
 
lees meer »
 
Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen

Elke 1e woensdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, wordt er door de "commissie ouderenmiddag" een contactmiddag voor ouderen georganiseerd.
Deze middagen zijn bedoeld voor onze oudere gemeenteleden. 

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om nog niet te starten met onze maandelijkse bijeenkomsten. Als kwetsbare leeftijdsgroep is voorzichtigheid voor u en ons nog steeds belangrijk en de 1.5 meterafstand is in de ontmoetingsruimte van de kerk niet mogelijk. U hoort natuurlijk van ons als we weer gaan beginnen.  Hartelijke groet van Jeanette, Tineke, Lummy, Ali en Nelly  

lees meer »
 
Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk" Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk"

Elke 2e woensdag van de maand eten in de Kruiskerk.
We beginnen om 17:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur.
Kosten € 6.00 voor volwassenen en € 2.50 voor kinderen tot 12 jaar (of naar draagkracht).
Opgave t/m zondag 12.00 uur, voorafgaande aan de 2e woensdag bij Ria Boomsma (0313 654855) of Arda Bijl (0313 651847).

Helaas kan 'samen eten, voorlopig, nog niet doorgaan tot de coronamaatregelen voldoende ziijn versoepeld.
Informatie: Ria Boomsma en Arda Bijl.

 
Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren

Handelingen 2: 3-4. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in vreemde talen.
In de schikking ziet u bloemen in de kleuren van het vuur, oranje en rood. Daarbij wordt een lichtje, symbool voor het vuur van de Heilige Geest, geplaatst.

Handelingen1:8. Maar jullie zullen de kracht krijgen van de Heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria en overal op aarde.

De bloemen zijn geplaatst in de cirkel; de wereldbol met uitwaaierende takken. De Heilige Geest komt in alle gelovigen naar alle windrichtingen.


Met een groet van de werkgroep.
 
Thema van de 6e zondag van de 40 dagen tijd is "De vreemdelingen ontvangen". Thema van de 6e zondag van de 40 dagen tijd is "De vreemdelingen ontvangen".

Palmpasen Thema: De vreemdeling ontvangen. Matt. 25: 35 “Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”. Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Het hart in de schikking is er nog steeds. Het geven van onderdak is een duidelijk teken van warm-hartigheid. In de glaasjes een groot blad; een blad dat als dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangt een klein flesje met een klein paars viooltje. Dit bloemetje mag schuilen in geborgenheid. Aan de voet van het hart zien we koude harde stenen, een pad van grind dat de vreemdeling op zijn weg tegenkomt. Voor de thuisschikking kun je het blad van de schoenlappersplant in de glaasjes plaatsen en bolletjes hooi neerleggen, die dienst doen als warme nestjes.
 
lees meer »
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een dood-stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen (geld) neergelegd als verwijzing naar het verraad. Er is een kruis van stekelige acaciatakken. Aan de voet van de schikking zie je rode ranonkels. Rood, de kleur van het bloed dat vloeit. Het zwarte kleed wordt gebruikt; het is somber.
Op Stille Zaterdag worden de stekels vervangen door klimopranken en met Pasen worden de vaasjes gevuld met witte en gele voorjaarsbloemen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.

 
Thema van de 5e zondag van de 40 dagen tijd is "Zorg voor de schepping". Thema van de 5e zondag van de 40 dagen tijd is "Zorg voor de schepping".


Bij zondag 21 maart
Thema: Zorg voor de schepping

De mens moet een goed rentmeester zijn voor de schepping; zorgdragen voor schone lucht, goed water, enz.
Een groene cirkel in de schikking staat symbool voor de wereldbol waarop wij en onze kinderen en kleinkinderen leven.
Er is zorg om de bijenstand, die de laatste jaren achteruit gaat. Daarom ziet u in deze schikking de bijen. In de glaasjes zijn er deze zondag geen bloemen maar alleen blauw water dat duidt op schone lucht en schoon water.

Met een groet van de werkgroep liturgisch schikken,
liturgischbloemschikken@kruiskerkeerbeek.nl
 
lees meer »
 
Thema van de 4e zondag van de 40 dagen tijd is "De hongerigen voeden". Thema van de 4e zondag van de 40 dagen tijd is "De hongerigen voeden".


Bij zondag 14 maart
Thema: De hongerigen voeden
Matth 25: 35: “ Ik had honger en jullie gaven me te eten”.

Brood om te leven. Brood om te delen. Daarom ziet u in deze schikking korenaren.
Verder omlijsten bonen op deze zondag het hart.

De bonen zijn voedzaam en zijn tevens een symbool voor groei en bloei in de komende zomer en voor een goede oogst.
In de glaasjes staan witte tulpen. Afgelopen week was er de biddag voor gewas en arbeid.
De tulp wordt door zijn vorm geassocieerd met biddende handen.

Voor de schikking thuis kunt u in de glaasjes bonen doen en witte tulpjes.
Met een groet van de werkgroep liturgisch schikken,
liturgischbloemschikken@kruiskerkeerbeek.nl
 
lees meer »
 
Thema van de 3e zondag van de 40 dagen tijd is "de naakten kleden". Thema van de 3e zondag van de 40 dagen tijd is "de naakten kleden".
Zie Matth. 25: 36  “Ik was naakt en jullie kleedden mij “

 

Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan wordt.
Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. 

Bij deze schikking zijn de glazen bekleed met jute. In de glazen staan bloeiende bloesems; het voorjaar, het nieuwe leven komt eraan. Het hart rond de schikking blijft als teken van warm-hartigheid.

Ook voor de thuisschikking kun je voor de glaasjes bloesemtakken gebruiken eventueel gecombineerd met brem of berkentakken.

Namens de werkgroep liturgisch schikken, Aty Busweiler

 
lees meer »
 
Thema van de 2e zondag van de 40 dagen tijd is "de dorstigen drinken geven" Thema van de 2e zondag van de 40 dagen tijd is "de dorstigen drinken geven"


"De dorstigen drinken geven"
Matth. 25;35 Ik had dorst en jullie gaven me te drinken.
Een ander te drinken geven, letterlijk “water” of van “ het levende water”. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels.Een suggestie voor de thuisschikking: u kunt de buxus takjes vervangen door hyacintnagels in de glaasjes te doen. De glazen staan in de vorm van een hart. Daartussen kunnen kurken gelegd worden.
Met vriendelijke groet, namens de werkgroep liturgisch schikken. Aty Busweiler
 
 
Thema van de 1e zondag van de 40-dagentijd is "de zieken bezoeken" Thema van de 1e zondag van de 40-dagentijd is "de zieken bezoeken"
Zie Mattheus 25: 36 “ Ik was ziek en jullie bezochten mij”
De werkgroep liturgisch schikken heeft een schikking gemaakt naar aanleiding van dit thema.
 


Toelichting bij  de schikking:
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen ziet u vergeet-mij-nietjes. Ook ziet u een hart rond de schikking. Het groene hart komt elke week terug in deze 40 dagen tijd die het thema warm-hartigheid heeft. Aan de voet van de schikking vindt u gedroogde lavendel, wat een geurig symbool is voor goede zorg.
Namens de werkgroep liturgisch schikken, Aty Busweiler
 
Brochure bloemschikken in de 40 dagen tijd Brochure bloemschikken in de 40 dagen tijd
 

De bloemschiksuggestie in de brochure ‘Liturgisch bloemschikken voor de Veertigdagentijd en Pasen 2021’ is geïnspireerd op het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’. Vanwege corona is bij het ontwerpen van de bloemschikking rekening gehouden met een aantal praktische zaken. De schikking is bijvoorbeeld alleen te maken en de materialen zijn makkelijk verkrijgbaar. Ook is een thuisvariant in de brochure opgenomen. Vraag hier de brochure gratis aan.

Het zou heel leuk zijn als u ook zelf een stukje maakt en al dan niet met een een foto en of  toelichting stuurt aan de commissie bloemschikken@kruiskerkeerbeek.nl
Onze commissie bloemschikken gaat hier ook mee aan de gang. Zie hier ook ander werk van onze bloemschikcommissie.

 
Bloemschikken Bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
Lees meer over bloemschikkingen in de voorgaande maanden.
 
lees meer »
 
Stiltetuin Stiltetuin
  

In 2009 werd de stiltetuin aangelegd na de renovatie van de Kruiskerk.
De zijkant tegen de kerkmuur en de achterkant rondom het rozenperk behoren tot de stiltetuin.
Het is best wel een klus om de stiltetuin bij te houden.
Maar er is wel waardering voor en het wordt met plezier gedaan. Van de koster horen we dat er nogal eens fietsers of wandelaars de tuin bezoeken.
De knooppunt fietsroute gaat langs de kerk en er staan verwijsbordjes naar de stiltetuin.
 
lees meer »