Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen

Vervoer per auto kan worden geregeld voor hen die niet zelf naar de kerk kunnen komen. 

Voor doven en slechthorenden is er in de kerk een ringleiding aanwezig.
Het verdient aanbeveling om in de buurt van de zijpaden plaats te nemen om dat daar de werking van de ringleiding optimaal is. 

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Contactpersoon Kerkvervoer: Willeke Schutte (tel.655594)
 
Liturgische bloemschikking voor de gedachtenisdiensten op 22 november Liturgische bloemschikking voor de gedachtenisdiensten op 22 november
De groep Liturgisch schikken heeft een bloemschikking gemaakt voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dd 22 november 2020. 
U ziet een paars kleed vanaf de paaskaars naar de tafel. Op de tafel staan de lichtjes voor degenen die heengegaan zijn dit jaar. Paars is de kleur die staat voor de rouw. Op het paarse kleed ligt een slinger van wit gipskruid en groene hedera.
Het gipskruid staat voor de eeuwigdurende liefde. De hedera is het beeld voor de trouw van God. Het groene blad staat voor de hoop die we hebben, omdat God erbij is.
Het licht van de paaskaars licht op bij elke dienst, bij de doop, bij een huwelijk, bij een gedachtenis. Het licht van God is en blijft bij ons. Op de weg van leven en dood. 

Met vriendelijke groet,
Namens de groep liturgisch schikken,
Aty Busweiler

 
 
Bloemengroet Bloemengroet

Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Beste gemeenteleden,

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Elke vrijdag wordt door de bloemist 1 boeket afgeleverd dat ’s zondags door een vrijwilliger van de bij een van onze gemeenteleden wordt bezorgd.


 

lees meer »
 
Bloemschikken

Bloemschikken
Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
 
lees meer »
 
Boekentafel Boekentafel

boekentafel

In de hal van de kerk staat een boekentafel.
Er liggen geen nieuwe boeken op, maar je kunt de boeken lenen of tegen een kleine vergoeding (vrije gift) het boek houden of misschien wel cadeau geven.
Ook is er een mogelijkheid om een hoek in te brengen of te ruilen.

 
Stiltetuin Stiltetuin
  

In 2009 werd de stiltetuin aangelegd na de renovatie van de Kruiskerk.
De zijkant tegen de kerkmuur en de achterkant rondom het rozenperk behoren tot de stiltetuin.
Het is best wel een klus om de stiltetuin bij te houden.
Maar er is wel waardering voor en het wordt met plezier gedaan. Van de koster horen we dat er nogal eens fietsers of wandelaars de tuin bezoeken.
De knooppunt fietsroute gaat langs de kerk en er staan verwijsbordjes naar de stiltetuin.
 
lees meer »
 
Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk" Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk"

eten

Elke 2e woensdag van de maand eten in de Kruiskerk.
We beginnen om 17:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur.
Kosten € 6.00 voor volwassenen en € 2.50 voor kinderen tot 12 jaar (of naar draagkracht).
Opgave t/m zondag 12.00 uur, voorafgaande aan de 2e woensdag bij Ria Boomsma (0313 654855) of Arda Bijl (0313 651847).

Helaas kan 'samen eten' i.v.m. de coronamaatregelen (voorlopig) nog niet doorgaan tot januari 2021.
Informatie: Ria Boomsma en Arda Bijl.

 
Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen

Elke 1e woensdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, wordt er door de "commissie ouderenmiddag" een contactmiddag voor ouderen georganiseerd.
Deze middagen zijn bedoeld voor onze oudere gemeenteleden. 

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om nog niet te starten met onze maandelijkse bijeenkomsten. Als kwetsbare leeftijdsgroep is voorzichtigheid voor u en ons nog steeds belangrijk en de 1.5 meterafstand is in de ontmoetingsruimte van de kerk niet mogelijk. U hoort natuurlijk van ons als we weer gaan beginnen.  Hartelijke groet van Jeanette, Tineke, Lummy, Ali en Nelly  

lees meer »
 
Boekbespreking "Raak de wonden aan" Boekbespreking "Raak de wonden aan"
Ik wil graag een boekbespreking houden over het boek "Raak de wonden aan"  van Thomás Halík.
Dit boek heeft onder theologen veel los gemaakt.
 
Het verhaal van de ongelovige Thomas wordt in een nieuw licht gezet. Als je het fijn lijkt dit boek samen te bespreken, geef je dan bij mij op:
Thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl                           
 
Enkele personen hebben zich al opgegeven.

De bespreking wordt in 2 of 3 avonden gehouden

Thecla Cornet.
 
Nog geen Reparatiecafé

Nog geen Reparatiecafé
Het is nog niet bekend wanneer het reparatiecafé weer open gaat.

In normale tijden is het Reparatiecafé in De Bongerd elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur geopend. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
 
lees meer »