collectes zondag 28 april collectes zondag 28 april
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de bewoners van Sporkehout aan de Ringlaan in Eerbeek

Doordat er vanuit de overheid steeds minder geld beschikbaar is voor de langdurige zorg, zijn er ook voor de bewoners van Sporkehout minder mogelijkheden voor aandacht en plezier. Voor die kleine extra dingen zoals aanschaf van een nieuw spel, of een leuk ‘uitje’ is deze collecte.De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 28 april - Sporkehout.
 
lees meer »
 
Collectes diaconie en ZWO maart en april 2024 Collectes diaconie en ZWO maart en april 2024
3 maart   diaconie plaatselijk diaconaat
10 maart ZWO Indonesië
17 maart diaconie omzien naar gevangenen (KIA)
24 maart diaconie voedselbank
31 maart ZWO Victory4all
7 april diaconie plaatselijk diaconaat
14 april diaconie Hadassa hoeve
21 april  ZWO Oekraïne
28 april diaconie  Philadelphia - Sporkehout

Je kunt je bijdrage storten op de bankrekeningen van diaconie en ZWO.
                          
Diaconie: NL37RABO0311026494             
ZWO:    NL58RABO0316109983 
 
ANBI ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie  
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar. 
lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
 
Jaarplan 2024 Jaarplan 2024

Er zijn vier speerpunten richtinggevend voor de activiteiten van het college van diakenen in 2022. 

  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de leden
  4. Organisatie van diaconale activiteiten intern


lees meer »