'Duurzaamheid in & rond huis' 

'Duurzaamheid in & rond huis' 
In navolging van de dienst op 3 juli a.s. organiseert de Groene Kerk een

                   Foto-expositie
           'Duurzaamheid in & rond huis'                                           


In samenwerking met Fotoclub VeluwezOOm uit Dieren worden 12 werken tentoongesteld over het thema 'Duurzaamheid'.
De werken zijn gemaakt door leden van de fotoclub en hebben elk een eigen karakter en verhaal om je te inspireren rond dit thema.
Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in de Kruiskerk, op maandag 4 juli t/m woensdag 6 juli. Van 10.30 uur tot 16.00 uur kun je hiervoor de kerk binnenlopen en de tentoongestelde foto’s bekijken.
Commissie Groene Kerk

 
 
Groene Kerk Groene Kerk

"Wij hebben de aarde niet geërfd van onze ouders maar hebben hem te leen van onze kinderen".
 

Het bordje Groene Kerk aan de muur schroeven is leuk, maar de weg ernaar toe is belangrijker.Wie doet er mee?
Al op donderdag 24 november 2016 hebben we hier inhoud aangegeven door met elkaar  ideeën te delen over Groene Kerk - zijn. Zie het nog steeds belangrijke verslag van die bijeenkomst 

 
Groene Kerk Groene Kerk

Wat is een Groene Kerk

 • Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping
• Elk jaar een nieuwe ‘groene’ stap zetten.
• Ervaringen delen en leren van andere kerken
• Elkaar aanmoedigen.

 

FOCUS

Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping.

  1. Energie en klimaat

  2. Schepping en natuur

  3. Geloof en inspiratie

  4. Bewust inkopen doen

  5. Duurzaam omgaan met geld

lees meer »
 
Links Links
2015 Drie kerken nadenkend over Groene Kerk zijn

Groene Kerken website
 
Wat hebben we al gedaan? Wat hebben we al gedaan?

Sinds 2016 worden er in onze gemeente activiteiten verricht in het kader van de Groene Kerk. We richten ons daarin op vijfaandachtspunten: energie en klimaat, schepping en natuur, geloof en inspiratie, bewust inkopen doen en duurzaam omgaan met geld.
 
lees meer »
 
Welke plannen heeft de Groene Kerk Eerbeek voor de komende tijd? Welke plannen heeft de Groene Kerk Eerbeek voor de komende tijd?


Huidige activiteiten zijn o.a.:

• Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping. 
• Werkgroep Groene energie
• Werkgroep Hergebruik (reparatie café) 
• Fair trade inkopen (koffie)
• Thema diensten
• Contacten met bijv. Voedselbank en Stichting KinderKleding Beurs

Wat de beoogde gemeenteavond in maart jl. betrof, gooide Corona roet in het eten. Maar dat houden we dan nog te goed voor een later tijdstip als we weer in staat zijn om elkaar in levende lijve te ontmoeten.
Een energiecoach zou informatie zou geven over energiebesparing thuis en iemand zou vertellen hoe hij zijn huis energieneutraal heeft gemaakt.
Op de jaarlijkse boomfeest van 18 maart jl. was gepland om samen met basisschool de Enk hun schoolplein te gaan vergroenen. Bewaren we ook voor volgend jaar.

De commissieleden Groene Kerk zijn: Gerrit Busweiler, Aad van der Ruijt  en Arjan Schutte.
Groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                       


 
 
Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie


De Werkgroep Beheer heeft in haar vergadering van 27 januari geconstateerd dat het financieel resultaat over 2020 alsnog is meegevallen. Dit is erg goed nieuws! Hierover meer als ook de Kerkenraad hierover heeft kunnen praten. Vaststaat dat naast meevallers in de opbrengsten, de veel lagere energiekosten een grote rol hebben gespeeld.
Voor de Werkgroep Beheer was dit aanleiding om de Werkgroep Groene Kerk Energie te vragen wat ze de laatste tijd, veelal samen met de kosters, hebben gedaan.
Hieronder staat hun boeiende verslag.

lees meer »