Rayon indeling Rayon indeling

Marti Koster doet het pastoraat van rayon Noord, met name het crisispastoraat, gaat voor in vieringen en Erediensten, begeleidt het Jeugd- en Jongerenwerk, begeleidt de Kliederkerk en verzorgt uitvaartdiensten.

Vacature:  rayon Zuid, met name het crisespastoraat, verzorgt de toerusting van vrijwiligers m.b.t. het bezoekwerk, gaat voor in vieringen en Erediensten en verzorgt uitvaartdiensten.

Dorien Pol - Vink is als ouderenpastor aangesteld voor een groot deel van het bezoekwerk in Rayon Noord.
Dit betreft de mensen van 75 jaar en ouder.  Het gaat om:

  • Wijk 3 en 4 Lombok
  • Wijk 12 Dorp/Beekwal
  • Wijk 12a Beekwal/Aanleunwoningen
  • Wijk 16/17/18 Noorderenk/Spoorlaan/Midden/Loenenseweg

In principe is iedereen aangewezen op de eigen predikant of pastor, maar bij ziekte en vakanties vervangen zij elkaar.

Wekelijks worden de mensen die in een ziekenhuis liggen bezocht. Dat gebeurt door een deskundig vrijwilliger, één van de pastores of de predikant. Wil je het laten weten als er een ziekenhuisopname is en bezoek vanuit de Kruiskerk op prijs gesteld wordt?

 

Ben je benieuwd tot welk rayon jouw straat hoort? 

Wil je opzoeken tot welk wijkteam jouw straat behoort?

Contact: Pastoraat@kruiskerkeerbeek.nl        
 

terug