Nu FF Anders 6 december 2020 Nu FF Anders 6 december 2020
  

Zondag 6 december is er een Nu FF Anders dienst met als thema “zie jij mij?” Studenten uit onze gemeente vertellen in deze dienst hoe zij zich voelen in Corona tijd. Rita Vermeltfoort is voorganger en er is live muziek door Elbert Vink op piano met Manouk van Ooijen als zangeres. Je bent van harte welkom in de kerk, mits je je vooraf aanmeldt (max 30 mensen). Wij hopen jou of in de kerk of via live stream te ontmoeten! 

Kijk niet naar mij, maar zie mij.
Luister niet naar mij, maar hoor mij.
 
 
Introductie Musical Ester (2005) Introductie Musical Ester (2005)

Vanaf woensdag komt Musical Ester op de website.

Peter Wilbrink schreef in 2004 in het Kerkblad:
Vorig jaar hebben we met veel succes de musical “Jakob” op de planken gebracht.
Veel mensen die aan die musical hebben meegewerkt vroegen direct na afloop van de laatste uitvoering: ‘Wanneer beginnen we met de volgende?’.
Daarom is er een stuurgroep opgericht die een nieuwe musical gaat voorbereiden.
Na een aantal besprekingen en afwegen van de mogelijkheden ben ik blij u te kunnen melden dat er inderdaad een nieuwe musical gestart gaat worden. De keuze is gevallen op de musical ‘Ester’.
Zoals de voorlopige planning er nu uitziet zullen de repetities starten in september van dit jaar (op vrijdag avond) om zo mogelijk in maart/april 2005 de musical op de planken te brengen

Kijk hier voor de Introductie van Musical Ester 
(5 minuten).
 
lees meer »
 
Diaconale collecte zondag 29 november Diaconale collecte zondag 29 november

Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de Stichting Sant’Egideo in Apeldoorn.Op het logo is de vertrouwde regenboog te zien, een verbinding tussen mensen. Ook is de duif te zien met een palmtakje in de snavel, een symbool van vrede.
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief bij de dienst van 22 november Nieuwsbrief bij de dienst van 22 november
     
Lees hier de nieuwsbrief bij de dienst van 22 november
 
lees meer »
 
Kijk nu naar deel 7 The Making of Musical Jacob (2003) Kijk nu naar deel 7 The Making of Musical Jacob (2003)
Het is herfst en het wordt winter en de voorbereiding van de nieuwe musical Judas kan nog niet starten….. 
Zou het dan niet leuk zijn om de eerdere musicals te bekijken? 

Om dit technisch mogelijk te maken én om een beetje “verlangen” erin te brengen heeft Peter Wilbrink de musical “Jacob” in 7 delen geknipt. 
Op 7 oktober kwam deel 1 op de website, op 14 oktober deel 2, op 21 oktober deel 3, op 28 oktober deel 4 op 4 november deel 5, op 11 november deel 6 en op 18 november deel 7 The Making of Musical Jacob

Vanaf 18 november kan je ook deel 7 zien.
Vanaf volgende week komt musical Esther nieuw op de website. 

Als het lukt gaan we ook andere musicals, zoals de musical “Mozes” laten zien!
Zegt het voort.        smiley

Lees verder en bekijk deel 1 tot en met deel 7.


 
lees meer »
 
Aangepaste Kerkenmarkt op 28 november gaat NIET door Aangepaste Kerkenmarkt op 28 november gaat NIET door
Op 5 oktober heeft de commissie kerkenmarkt besloten dat de aangepaste markt op 10 oktober niet door kon gaan, i.v.m. het oplopend aantal corona besmettingen. 
Op 9 november heeft de Kerkenmarktcommissie besloten om ook de aangepaste markt op zaterdag 28 november NIET door te laten.
Gerrit Busweiler
 
lees meer »
 
Kijk naar deel 5 van de vervolgserie "Ons kerkraam op de website" Kijk naar deel 5 van de vervolgserie "Ons kerkraam op de website"
 


Deel 5   11 november 2020
Op de achtergrond van deze website staat nu een foto (van Johan Voogd) van het bovenste gedeelte van het kerkraam aan de westzijde waarop Jezus het brood breekt met de Emmaüsgangers.
De komende tijd wordt toelichting gegeven op de kerkramen oost en west.
Elke 2 weken wordt een nieuwe achtergrond geplaatst met een verdergaande toelichting.
 
lees meer »
 
Diaconie steunt nieuwe maaltijdendienst Korenmolen Diaconie steunt nieuwe maaltijdendienst Korenmolen

 
lees meer »
 
Aanmelden Kerkdiensten Aanmelden KerkdienstenWe hebben iets gewijzigd!

Vanaf volgende week (voor de twee diensten van 22 november) kun je je op de volgende manieren aanmelden:

e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
telefonisch      0313 653077 

Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst 18.00 uur.
 
Actueel landelijk kerkelijk Nieuws Actueel landelijk kerkelijk Nieuws
Op de website van de Protestante Kerk Nederland staat relevant kerkelijk nieuws.
Dit nieuws wordt erg goed bijgehouden en wordt van harte bij je aanbevolen !!
Actueel landelijk nieuws van de PKN

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland over erkenning van schuld en onze verantwoordelijkheid voor de toekomst, zoals uitgesproken door ds. René de Reuver, scriba generale synode, tijdens de Kristallnachtherdenking op 8 november 2020.  Lees hier over deze verklaring


Op 31 oktober 2020 - Hervormingsdag - hield minister-president Mark Rutte online de Protestantse Lezing. 
Mark Rutte spreekt vanaf ongeveer de 50e minuut in deze lange video. 
Voor Mark Rutte klik hier.      
Om de hele uitzending te zien klik hierLees ook de Visienota van de PKN, zeer aanbevolen!
lees meer »
 
Buitengewone collecte voor de "Kerk" Buitengewone collecte voor de "Kerk"
De Werkgroep Beheer heeft een tussentijds overzicht gemaakt van de baten en lasten in het ook voor de kerk zeer bijzondere jaar 2020.
Als we nu vooruitkijken naar einde 2020 dan is een tekort van € 15.200 aan het ontstaan en hebben we dit jaar GEEN ruimte om bijdragen te storten in de diverse reserveringsfondsen.
De batenkant is lager door minder collecten kerk, minder verhuur van de kerk, geen rente in 2020 en een lagere opbrengst van Actie Kerkbalans. 
Aan de lastenkant zijn er extra kosten door verzekeringen, de inzet van Pastor Thecla Cornet, de inzet van Ds. Elsje Pot en een nieuwe drukmachine.
De Werkgroep Beheer vindt de tegenvallers zorgelijk, maar ziet dat een aanzienlijk deel eenmalig in 2020 is. 

Wij doen hierbij een oproep aan de gemeenteleden om een eenmalige extra bijdrage aan de kerk over te maken om het tekort zo klein mogelijk te laten zijn.
Wil je een bijdrage overmaken? Dan graag vóór 1 december 2020.
Doe dit dan ten name van Protestantse Gemeente Eerbeek bankrekeningnummer NL 43 RABO 03110 23 185 onder vermelding van Buitengewone collecte 2020.

Voor vragen kan je terecht bij de Werkgroep Beheer:  Beheer@kruiskerkeerbeek.nl
 
Diaconale collecte zondag 22 november Diaconale collecte zondag 22 november
Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor het plaatselijk diaconaat in Eerbeek.

Onze diaconie steunt samen met de diaconiën van Hall en Brummen het maaltijdenproject in de gemeente Brummen. 
lees meer »
 
Aanmelden voor deelname aan de kerkdiensten Aanmelden voor deelname aan de kerkdiensten
Graag nodigen wij iedereen die geen gezondheidsproblemen heeft van harte uit om bij de kerkdiensten aanwezig te zijn. Vanwege de 1,5 m maatregel én de op 5 okober gemaakte landelijke afspraken kunnen er niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Tijdens verplaatsingen moet je een mondkapje dragen.
Aanmelden voor de kerkdienst op zondagmorgen is verplicht en kan op de volgende manieren in de week voorafgaand aan de dienst:
Vanaf volgende week (voor de twee diensten van 22 november) kun je je op de volgende manieren aanmelden:

e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
telefonisch      0313 653077 
Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst 18.00 uur. Graag naam/namen doorgeven en tel.nr. voor terugbellen.
Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn, dan wordt het aantal boven de 30 overgeheveld naar de volgende dienst. 
Indien nodig wordt er een verdeelsleutel gebruikt. Het maakt dus niet uit hoe je je aanmeldt!
Als je geen bericht krijgt, dan kun je de kerkdienst bezoeken. Zijn er te veel aanmeldingen dan word je gebeld en kun je aangeven of je de volgende zondag de dienst wilt bezoeken.

Annette Cillekens, voorzitter Kerkenraad Kruiskerk Eerbeek
                                                               
 
 
Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november


De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend.
Met de jongste aanscherpingen dd 3 november zijn de maatregelen in ieder geval tot 19 november noodzakelijk, wellicht tot in december 2020.

Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door.
Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal.
 
lees meer »
 
Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen
De kerkelijke e-mailadressen worden vernieuwd.
De nieuwe e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl.
Inmiddels zijn de nieuwe adressen actief.
De website is hierop aangepast, zie ook de "Contact" pagina voor belangrijke adressen.
De bestaande adressen blijven actief tot einde 2020.
Meer informatie op de pagina van Werkgroep Beheer
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:

-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  wil je op je televisie kijken, vraag ons dan om advies. Je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg.
 
lees meer »
 
Hulp bij het zoeken op deze website Hulp bij het zoeken op deze website
Rechtsboven in het menu staat het zoekteken.

Vul de gezochte naam of term in en je krijgt heel snel suggesties die je aan kunt klikken.
Op deze website staan actuele zaken links in het menu, vooral onder 'nieuws' en 'activiteiten'. 
Meer rechts in het menu staat achtergrondinformatie.

 
lees meer »
 
Tips bij het gebruik van deze website Tips bij het gebruik van deze website

 
lees meer »
 
Meeleven Meeleven

Als gemeente willen we graag meeleven bij blijde en droeve gebeurtenissen in jouw/uw leven.
Daarom een vriendelijk verzoek om een bericht van bijv. geboorte, huwelijk, samenwonen, scheiding of overlijden te sturen naar de pastor/predikant en naar de kerkenraad p/a Dr. Gunningstraat 27.
Hartelijk dank!