Blij Blij
Heer, onze God,
Ik zit in de zon,
mijn huis en mijn haard
onder handbereik.

Mijn lief zie ik lopen,
Uw hemel gaat open,
ik zit in de zon en ik bid,
want ik kijk.

k kijk naar Uw goedheid,
mij zomaar gegeven,
ik kijk naar Uw Godheid,
U bent om me heen.

Ik ben zomaar blij,
want ik mag zomaar leven
en zomaar beseffen:
Ik ben nooit alleen.

God onze Heer,
ik zit in de zon
en domweg gelukkig,
ik ben wat ik lijk.

Voor U van waarde,
Uw hemel op aarde,
Want ik heb u, Heer,
onder handbereik.

Uit: Heer, hoor van mij van Jos Brink
 
Bijbelleesgroep Bijbelleesgroep
Bijbelleesgroep Eerbeek.
In het afgelopen jaar konden wij slechts 2 keer fysiek bij elkaar komen met onze oecumenische Bijbelgroep. De rest van de bijeenkomsten verliep digitaal. Wij misten onze inspirerende gesprekken en uitwisseling.
In 2021-2022 hopen wij weer als vanouds maandelijks bij elkaar te kunnen komen in het cultuurhuis Pater Dekker.
Als jaarthema kozen wij:

God op het spoor…

De basisvraag is:
'Wat moest er - menselijkerwijs gesproken - gebeuren in het leven van de mensen van de Bijbel, wilden zij (een spoor van) God menen te ontdekken?'
We gaan op zoek naar verhalen waarin op de een of andere manier de zin voorkomt:
'….En zo ontdekten zij dat God hier aan het werk was…' of iets soortgelijks.
We kiezen 6 teksten uit het Oude Testament en 3 uit het NT
En natuurlijk zoeken we naar parallellen in ons leven hier en nu.

Wil je met ons meedoen, wees van harte welkom. Bijbelkennis is niet vereist, wel belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar eeuwenoude teksten. En naar wat de Bijbel ons hier en nu te zeggen heeft.

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag in het Cultuurhuis Pater Dekker  H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek.
Data:     2021:     9 september, 14 oktober, 11 november,
              2022:   20 januari,  10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei,
steeds van 13.30-15.30u.
Uiteraard houden wij rekening met de coronabeperkingen.

Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com.

Mede namens het pastorale team,
Anneke van der Werff-Verbraak
 
 
Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt' Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt'Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.
De brochure is hieronder gratis te downloaden en wordt van harte aanbevolen!
 

lees meer »
 
Pastoraat in de Kruiskerk Pastoraat in de Kruiskerk
We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. 
Pastoraat is omzien naar elkaar, waarbij geloof, hoop en liefde kernwoorden zijn.
lees meer »
 
Rayon indeling Rayon indeling

De Kruiskerk is een gemeenschap van mensen.
Gemeente zijn we met z'n allen, voor elkaar en met elkaar. Het is een taak van ons allemaal.

Voor het pastorale bezoekwerk is Eerbeek ingedeeld in Rayon Noord en Rayon Zuid met als grens de Loenenseweg en Stuyvenburgstraat. Hierbinnen zijn wijken onderscheiden. Een wijk is het gebied waar één predikant of pastor werkt, samen met pastorale ouderlingen en contactpersonen.
De contactpersoon onderhoudt contacten bij wel en wee, komt de kerst- en paaskaart afgeven en nodigt je uit voor een buurtgesprek (daar ontmoet je mensen uit je buurt, bij iemand thuis). Pastores komen langs als je daarom vraagt of op initiatief van het wijkteam. 

In alle wijkteams samen zijn in totaal rond de 90 contactpersonen, pastorale medewerkers en ouderlingen actief!
 

lees meer »
 
Stenen Stenen

Steen

Mensen gooien met stenen. En dat de impact pas later tot iemand doordringt, is eigenlijk van alle tijden.
Twee jaar geleden kreeg ik een gedichtje in Deventers dialect toegestuurd.
Het heet Steen.

 
lees meer »
 
Gedachtenishoek Gedachtenishoek
Gedachteniskruisjes in de Kruiskerk.

Op verzoek van velen is het mogelijk gemaakt om overleden gemeenteleden te gedenken in de Kruiskerk.
Voor gemeenteleden die gestorven zijn wordt er een houten kruisje gemaakt met daarop: geboortedatum, datum van overlijden en naam.
Dit kruisje wordt opgehangen op een speciaal daarvoor ingerichte plaats, in de rechter beuk van het kruis in de kerkzaal. Het kruisje zal er hangen op de eerste zondag na de begrafenis of crematie.
 
lees meer »
 
Bijbel leesrooster 2021 Bijbel leesrooster 2021

Bijbelleesrooster 2021 van het NBG

logo

lees meer »
 
Petrus Magazine Petrus Magazine
 
           
Petrus
 is niet alleen een magazine, maar ook een online vindplaats van geloof, hoop en liefde. 
Op de website vind je meditaties, liederen en inspirerende verhalen uit de kerk.
Kijk eens op de de website Petrus
 https://petrus.protestantsekerk.nl
 
Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders! Wat is de kerk in dit coronatijdperk anders dan anders!

Op de PKN site staat een mooi stuk hierover van dominee Karin van den Broeke, predikant in Noord-Beveland en van 2013 tot 2018 preses van de generale synode.
Lees hier dit mooie artikel