Pastoraat in de Kruiskerk Pastoraat in de Kruiskerk
We zijn nieuwsgierig naar elkaars verhaal en laten ons aanvullen en verrijken door de ander. 
Pastoraat is omzien naar elkaar, waarbij geloof, hoop en liefde kernwoorden zijn.


Om deze doelen te realiseren is er onderling contact nodig. Dat hebben we georganiseerd door de kerkelijke gemeente in diverse wijken op te delen.
De indeling van de wijken vindt u HIER.
In elke wijk zijn een wijkcoördinator en contactpersonen werkzaam. Deze mensen zorgen voor het eerste contact. Rond Kersttijd en rond de Pasen bezorgt de contactpersoon een kaart. Zij of hij probeert deze persoonlijk bij de mensen uit de wijk af te leveren, om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee in de wijk. De wijkcoördinator en contactpersonen worden graag op de hoogte gehouden bij ziekte , opname in het ziekenhuis of andere zaken, om zo u een hand te reiken indien nodig. Met elkaar proberen we om te zien naar die ander.

                    

Twee maal per jaar is er een rayonoverleg met de wijkcoördiantoren en de contactpersonen.

Lief en leed
Er zijn situaties in het leven waarin heel veel verandert. Dan wordt er vaak verlangd naar meeleven vanuit de Kruiskerk. Soms zijn er dan gesprekken over dankbaarheid als er een jubileum is, of een kind wordt geboren, maar ook over verlies en thema’s, als: eenzaamheid, het steeds meer afhankelijk worden, het naderende levenseinde, dementie, het in het reine komen met de eigen levensgeschiedenis.
Bij behoefte aan een pastor kunt u altijd zelf contact opnemen met de pastor van uw wijk, maar ook via de contactpersoon aangeven dat u een gesprek met de pastor zou willen voeren.
De telefoonnummers vindt u in ons kerkblad Kruispunt of onder het item contact, op onze website. 
terug