Hulp bij het zoeken op deze website Hulp bij het zoeken op deze website
Rechtsboven in het menu staat het zoekteken.

Vul de gezochte naam of term in en je krijgt heel snel suggesties die je aan kunt klikken.
Op deze website staan actuele zaken links in het menu, vooral onder 'nieuws' en 'activiteiten'. 
Meer rechts in het menu staat achtergrondinformatie.

 
lees meer »
 
Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023 Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023Het "Beleidsplan
 voor de jaren 2019 - 2023" van de Protestantse 
Gemeente te Eerbeek is hier te vinden.
"Dichtbij God en dichtbij mensen"
 
 
Periodieke gift. Periodieke gift.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Steun uw kerk met een periodieke gift


Van 13 t/m 27 januari 2024 wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

Tijd om nu na te denken of je jouw bijdrage Actie Kerkbalans wilt vastleggen in een periodieke gift.

Dit is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar (bijv. bijdrage Actie Kerkbalans) aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Je kunt dit belastingvoordeel (deels) ten goede laten komen aan de gemeente. Dit betekent, dat je jouw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen zonder dat het je meer kost.

Je kunt via http://kerkbalans.nl/schenkcalculator berekenen welk bedrag je terug krijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Voor informatie over en het vastleggen van een overeenkomst neem je contact op met: kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl, kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl of bel met het Kerkelijk Bureau, tel. 0313 652366 (geopend op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur). Alle informatie kun je ook vinden op www.belastingdienst.nl.

Werkgroep beheer

 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Wat doet het kerkelijk bureau?

Kerkelijke bureaus zijn, aldus de PKN, te beschouwen als administratiekantoren. Het kerkelijk bureau voert administratieve en financiële taken uit ten behoeve van de kerkelijke gemeente.
De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het kerkelijk bureau. Op het kerkelijk bureau worden de administratieve en financiële werkzaamheden van de kerkelijke organisatie gecoördineerd en veelal ook uitgevoerd.

Geschiedenis.
Het kerkelijk bureau in Eerbeek is in 1994 ontstaan toen Albert van Ooijen de functie van penningmeester overnam van Ben Leemkuil. De administratie werd geautomatiseerd en daarom kwam er in de consistoriekamer van de Hervormde kerk een kast, waarin de computer en administratieve zaken konden worden opgeborgen. Vanaf dat moment werden de kerkelijke werkzaamheden op dat 'Kerkelijk Bureau’ gedaan. Een vast onderdeel was het tellen van de collectes van de kerk, later kwamen ook die van de Diaconie en ZWO erbij. De collecte-opbrengsten werden vervolgens op de diverse rekeningen gestort.
 
lees meer »
 
Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen

De kerkelijke e-mailadressen zijn vernieuwd.
De nieuwe e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl
 
lees meer »
 
Beheer

Beheer

Onder beheer verstaan we de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente en dit is toevertrouwd aan het "College van Kerkmeesters". Inmiddels noemen we dit de Werkgroep Beheer.
In de "plaatselijke regeling" van onze gemeente is in detail opgenomen waaruit deze zorg bestaat. Wij geven hier een korte samenvatting van de zaken.
 

lees meer »
 
Logo van de Kruiskerk Logo van de Kruiskerk

Het logo is gemaakt door Jaap der Nederlanden toen hervormd en gereformeerd zochten naar een nieuwe identiteit voor het samengaan van beide kerken in Eerbeek.

Ter herinnering hieraan vind je in het plaatje de beek, de kruisvorm en de vredesduif.  

Het logo geeft aan: de regenboog van God, de beek voor het eeuwige water en de duif voor de heilige geest

 
 
Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten

In principe hanteren we onderstaande vaste huurprijzen voor verhuur van zalen. Deze prijzen zijn misschien niet altijd up-to date. Via het kerkelijk-bureau zijn de actuele prijzen op te vragen. kerkelijk-bureau @kruiskerkeerbeek.nl
Toch kan er sprake zijn van redenen om daarvan af te wijken, de kosters nemen dan contact op met de Werkgroep Beheer.
wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl
                       


lees meer »
 
Archivering Archivering
Welke archieven heeft onze Kruiskerk?

Binnen een kerkelijke organisatie worden vergaderingen voorbereid, agenda’s opgesteld, notulen geschreven, brieven verzonden en ontvangen en allerlei contacten binnen en buiten de gemeente onderhouden. Dit gaat gepaard met veel papieren, die tezamen het archief van de kerkenraad vormen. Maar ook de commissies hebben elk hun eigen archief. Tenslotte bevatten kerkarchieven ook kerkbladen, krantenknipsels, informatie over de gebouwen, enz. De praktijk leert dat de meeste stukken na drie jaar nog maar zelden worden geraadpleegd. Dus kan het beter worden overgedragen aan een archiefbeheerder.
 
lees meer »
 
Kosters Kosters
Koster Kruiskerk
   


Contact: Koster@kruiskerkeerbeek.nl