Gebruiksplan Kruiskerk Gebruiksplan KruiskerkHet Gebruiksplan van de Kruiskerk is aangepast aan de meest recente landelijke richtilijnen.
De PKN vraagt aan de aangesloten kerken om voor het gebruik van de gebouwen in Corona-tijd een gebruiksplan op te stellen.
De Kerkenraad heeft 5 januari 2021 besloten tot nadere aanscherpingen van de coronamaatregelen.
Dit is vastgelegd in het Gebruiksplan Kruiskerk versie 6.
Hier kan je het Gebruiksplan Kruiskerk van 5 januari 2021 lezen.
 
 
Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 De Kerkenraad heeft besloten om  de kerkdiensten alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
  • de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen
  • de druk op de ziekenhuizen
  • de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog geen info over bekend was
  • net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een viering houden
  • de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers zo veilig mogelijk te houden
Ons besluit:
Op de komende zondagen zijn de diensten alleen online en niet toegankelijk voor kerkgangers.
Dit besluit is van kracht tot nader bericht. 
Hartelijke groet, de kerkenraad
 
 
Beamen en streamen Beamen en streamen


Na de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Gemeente kwam in 2006 de Protestantse Gemeente Eerbeek tot stand. Er waren twee kerkgebouwen en dat was op dat moment één teveel. De Gereformeerde Kerk werd verkocht en de Kruiskerk werd verbouwd.

Toen in 2008 werd begonnen met de renovatie, is men ook gaan nadenken over de kerkdiensten en wat daarbij nodig was. Er moest goed geluid komen en de te zingen liederen moesten op de muur geprojecteerd kunnen worden. In het voorjaar van 2009 was de kerk klaar voor gebruik en bij de officiële ingebruikname werd er voor de eerste keer 'gebeamd'.

Een groepje gemeenteleden vormde een beamteam en zij bedienden bij toerbeurt de beamers vanaf de galerij. Dit leverde hen na een poosje zelfs een bijnaam op 'de hoogwerkers'. In de loop der tijd veranderde er natuurlijk het nodige. Er konden zelfs foto’s en filmpjes in de diensten gebruikt worden. De groep veranderde, werd groter en er werd op deze manier gebeamd tot het voorjaar van 2020. Door de coronapandemie stond ineens alles op z’n kop.
De kerk mocht niet meer door de hele gemeente worden gebruikt, maar de intentie was om de kerkdiensten door te laten gaan door videodiensten te gaan opnemen. Dit werd, deels met privé-apparatuur, door een groep kerkleden gedaan. Op zondag kon je de opgenomen kerkdienst bekijken. Het groepje dat hieraan meewerkte was intussen groter geworden en men wilde betere kwaliteit. 

Het plan ontstond om de zondagse diensten met een drietal camera’s op te nemen en direct uit te zenden via internet, zodat de diensten thuis ‘bijgewoond’ konden worden. De kerkenraad gaf groen licht voor de investering met als resultaat dat we in september konden starten met uitzending van onze kerkdiensten via kerkdienstgemist.nl. 

Ook nu is er iedere zondag een groep gemeenteleden bezig om dit mogelijk te maken. Daar moet heel wat voor ge-
regeld worden. De voorganger wordt benaderd om de orde van dienst toch vooral uiterlijk woensdagavond op te sturen, Eveline der Nederlanden gaat op zoek naar een drietal zangers en de ingeplande lector krijgt een herinnering.

Als de orde van dienst binnen is, worden alle mensen die de komende zondag een taak in de dienst hebben, op de hoogte gebracht door de coördinator en gaat iedereen aan het werk.

De liederen worden thuis en met de organist geoefend. De beamist gaat alles in een PowerPointpresentatie
zetten zodat op zondag alles netjes geprojecteerd wordt, maar ook op de juiste plaats in de uit te zenden beelden.
Ook de streamer moet aan het werk. Hij gaat aan de hand van een schema, een zogenaamd ‘script’, de hele dienst inplannen. Dit houdt in, dat uit meerdere camera’s gekozen kan worden om van beeld te wisselen. Hiervoor is een heel ‘draaiboek’ gemaakt dat je als leidraad kunt gebruiken.

Op zondag is iedereen die een taak heeft zo rond de klok van 9 aanwezig om de laatste puntjes op de i te zetten, zodat we als team om 10.00 uur met elkaar een zo mooi mogelijke kerkdienst kunnen verzorgen en uitzenden. Op de volgende bladzijde zie je het twaalftal dat wisselend met plezier aan het werk is.

Jan Los, coördinator.


 
 
Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023 Beleidsplan voor de jaren 2019 - 2023Het "Beleidsplan
 voor de jaren 2019 - 2023" van de Protestantse 
Gemeente te Eerbeek is hier te vinden.
"Dichtbij God en dichtbij mensen"
 
 
Afscheid Jan Streutker 3e Adventszondag 13 december 2020 Afscheid Jan Streutker 3e Adventszondag 13 december 2020


In de 3e Adventszondag van 13 december 2020 is afscheid genomen van onze organist Jan Streutker.
Jan Streutker is 46 jaar organist geweest. Hij ontving voor zijn inzet de erepenning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN met bijbehorende oorkonde en brief.
Ook werden de organisten Teun Groen, Henk de Boer en Leen Jacobs in het zonnetje gezet.
 
lees meer »
 
"Onze kerkramen" van Joep Nicolas van Ronkenstein en fa. Geutjes "Onze kerkramen" van Joep Nicolas van Ronkenstein en fa. Geutjes
 
  

Toelichting op de gebrandschilderde ramen van de Kruiskerk

Op de achtergrond van deze website staan afwisselend foto's van de gebrandschilderde ramen van de Kruiskerk.

In het najaar van 2020 is een vervolgserie gemaakt over deze ramen waarvan hier de totale tekst is opgenomen.
Er komt nog een uitbreiding van de tekst met daarin een toelichting op de kerkramen van de Oude Kerk in Delft.
We mogen meer dan we beseffen trots zijn op onze kerkramen!
De foto’s zijn van Johan Voogd, de tekst van Jan van Rheenen.
 
lees meer »
 
Periodieke gift. Periodieke gift.
Voor hetzelfde geld geeft u meer!
Steun uw kerk met een periodieke gift


Van 16 t/m 30 januari 2021 wordt de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden.

Tijd om nu na te denken of je jouw bijdrage Actie Kerkbalans wilt vastleggen in een periodieke gift.

Dit is een gift waarbij je voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar (bijv. bijdrage Actie Kerkbalans) aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Je kunt dit belastingvoordeel (deels) ten goede laten komen aan de gemeente. Dit betekent, dat je jouw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen zonder dat het je meer kost.

Je kunt via http://kerkbalans.nl/schenkcalculator berekenen welk bedrag je terug krijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift.

Voor informatie over en het vastleggen van een overeenkomst neem je contact op met: kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl, kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl of bel met het Kerkelijk Bureau, tel. 0313 652366 (geopend op maandag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur). Alle informatie kun je ook vinden op www.belastingdienst.nl.

Werkgroep beheer

 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau


Wat doet het kerkelijk bureau?

Kerkelijke bureaus zijn, aldus de PKN, te beschouwen als administratiekantoren. Het kerkelijk bureau voert administratieve en financiële taken uit ten behoeve van de kerkelijke gemeente.
De werkgroep beheer is verantwoordelijk voor het kerkelijk bureau. Op het kerkelijk bureau worden de administratieve en financiële werkzaamheden van de kerkelijke organisatie gecoördineerd en veelal ook uitgevoerd.

Geschiedenis.
Het kerkelijk bureau in Eerbeek is in 1994 ontstaan toen Albert van Ooijen de functie van penningmeester overnam van Ben Leemkuil. De administratie werd geautomatiseerd en daarom kwam er in de consistoriekamer van de Hervormde kerk een kast, waarin de computer en administratieve zaken konden worden opgeborgen. Vanaf dat moment werden de kerkelijke werkzaamheden op dat 'Kerkelijk Bureau’ gedaan. Een vast onderdeel was het tellen van de collectes van de kerk, later kwamen ook die van de Diaconie en ZWO erbij. De collecte-opbrengsten werden vervolgens op de diverse rekeningen gestort.
 
lees meer »
 
Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek per 4 november


De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend.
Met de jongste aanscherpingen dd 3 november zijn de maatregelen in ieder geval tot 19 november noodzakelijk, wellicht tot in december 2020.

Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door.
Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal.
 
lees meer »
 
Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen
De kerkelijke e-mailadressen worden vernieuwd.
De nieuwe e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl.
Inmiddels zijn de nieuwe adressen actief.
De website is hierop aangepast, zie ook de "Contact" pagina voor belangrijke adressen.
De bestaande adressen blijven actief tot einde 2020.
 
lees meer »
 
Beheer

Beheer

Onder beheer verstaan we de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van onze gemeente en dit is toevertrouwd aan het "College van Kerkmeesters". Inmiddels noemen we dit de Werkgroep Beheer.
In de "plaatselijke regeling" van onze gemeente is in detail opgenomen waaruit deze zorg bestaat. Wij geven hier een korte samenvatting van de zaken.
 

lees meer »
 
Logo van de Kruiskerk Logo van de Kruiskerk

Het logo is gemaakt door Jaap der Nederlanden toen hervormd en gereformeerd zochten naar een nieuwe identiteit voor het samengaan van beide kerken in Eerbeek.

Ter herinnering hieraan vind je in het plaatje de beek, de kruisvorm en de vredesduif.  

Het logo geeft aan: de regenboog van God, de beek voor het eeuwige water en de duif voor de heilige geest

 
 
Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten

In principe hanteren we onderstaande vaste huurprijzen voor verhuur van zalen.
Toch kan er sprake zijn van redenen om daarvan af te wijken, de kosters nemen dan contact op met de Werkgroep Beheer.
Wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl                              


lees meer »
 
Archivering Archivering
Welke archieven heeft onze Kruiskerk?

Binnen een kerkelijke organisatie worden vergaderingen voorbereid, agenda’s opgesteld, notulen geschreven, brieven verzonden en ontvangen en allerlei contacten binnen en buiten de gemeente onderhouden. Dit gaat gepaard met veel papieren, die tezamen het archief van de kerkenraad vormen. Maar ook de commissies hebben elk hun eigen archief. Tenslotte bevatten kerkarchieven ook kerkbladen, krantenknipsels, informatie over de gebouwen, enz. De praktijk leert dat de meeste stukken na drie jaar nog maar zelden worden geraadpleegd. Dus kan het beter worden overgedragen aan een archiefbeheerder.
 
lees meer »
 
Vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud van de Kruiskerk Vrijwilligers betrokken bij het beheer en onderhoud van de Kruiskerk
lees meer »
 
Kosters Kosters


Koster Kruiskerk en beheer Bongerd
   
Foka Veen      0313 - 653077  en 06 -107 689 34                                       
Johan Veen
Hans Groen
Contact: Koster@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                               

 
 
Over onze nieuwe apparatuur voor live-uitzendingen Over onze nieuwe apparatuur voor live-uitzendingen
De nieuw aangeschafte apparatuur bestaat uit 3 op afstand bestuurbare videocamera’s, een videomixer, een streamingapparaat, enkele schermen, een computer en een recorder.  
lees meer »