Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt' Aanbevolen: Brochure 'Als het leven kantelt'

Wat heeft de belijdenis ‘Wij geloven in één God’ ons te zeggen tijdens de coronacrisis? Waar kan je God herkennen bij de indringende ervaringen die maandenlang onze samenleving en het kerkelijk leven ontwrichten? Over die vragen schreven een aantal classispredikanten een brochure en organiseren ze digitale ontmoetingen.

Brochure 'Als het leven kantelt'

Enkele classispredikanten hebben een boekje gemaakt met de titel ‘Als het leven kantelt’. Ds. Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland, zegt hierover: "Vanuit het vertrouwen in God de Geest, de Zoon en de Vader komen diverse thema’s aan de orde die door de coronacrisis actueel zijn geworden; thema’s die telkens worden uitgewerkt in een meditatie bij een psalm. In het hoofdstuk over de Geest, komen thema’s als klagen en vernieuwen aan de orde. Bij de Zoon vindt u meditaties over genezen en zingen. Bij de Vader mediteren we over Schepper en Wijsheid. In de bundel zijn verder gebeden opgenomen van pastores."

Download hier de gratis brochure: Als het leven kantelt - psalmen in coronatijd

 

terug