Diaconale collecte zondag 18 april Diaconale collecte zondag 18 april
Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor het plaatselijk diaconaat in Eerbeek.

Regelmatig komen er verzoeken bij de diaconie binnen om mensen in ons dorp die (financiële) hulp nodig hebben te helpen. Soms komen deze hulpvragen uit onze kerkgemeenschap maar we wiillen ook hulp bieden aan mensen uit ons dorp die niet bij onze kerk horen. Gelukkig weten de mensen van de Stichting Welzijn Brummen en het Team voor Elkaar van de gemeente Brummen ons te vinden als er hulp geboden moet worden.

Voor de diaconale taken in Eerbeek vragen wij je deze week jouw bijdrage.

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 18 april plaatselijk diaconaat.
 
 
Kerkdiensten in maart en april Kerkdiensten in maart en april


De Kerkenraad heeft besloten om de  kerkdiensten op de komende zondagen tot nader bericht alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:


18 april    10.00 ds. Marti Koster, Anders dan Anders
25 april    10.00 ds Janny Eldering
2   mei     10.00 ds. Ronald Heins Nu ff anders, Brood en Vis
9   mei     10.00 ds. Marti Koster
16 mei     10.00 ds. Anneke Wouda
23 mei     10.00 ds. Marti Koster, Pinksteren
30 mei     10.00 pastor Thecla Cornet

 
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden maart en april 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden maart en april 2021


7 maart ZWO: 40dagentijd St Kinderkledingbeurs Eerbeek, Gambia project

14 maart Diaconie: 40dagentijd Het Kruispunt in Arnhem, koken voor  daklozen

21 maart Diaconie: 40dagentijd plaatselijk diaconaat

28 maart Diaconie: 40dagentijd ondersteuning diaconaat in arme regio's (Kerk in Actie)

4 april ZWO: Oekraïne project

11 april ZWO: werelddiaconaat Zuid-Afrika (Kerk in Actie)

18 april Diaconie: plaatselijk daconaat

25 april Diaconie: Vrolijkheid in AZC's (Kerk in Actie voor kinderen en jongeren)
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
De Kerkenraad heeft besloten kerkdiensten alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
 

- de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen de druk op de ziekenhuizen 
- de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog geen info over bekend was
- net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een               viering houden
- de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers zo veilig mogelijk te houden


Dit besluit is van kracht tot nader bericht. 
 
We vinden het heel jammer dat we dit in deze fase moeten besluiten, maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
De situatie nu vraagt om meer voorzichtigheid dan voorzien.
 
Hartelijke groet, de kerkenraad
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »