Orde van dienst 3 juli Orde van dienst 3 juli
Thema: De aarde in bruikleen … Trots op de schepping

-Welkom

INTOCHT

-Aanvangslied 216: 1,2,3 Dit is een morgen als ooit de eerste

-Groet

-Inleiding bij de dienst

-Gebed

-Kyriëlied 997: 1,2,4 En vele duizenden ontheemd

DE AARDE IN BRUIKLEEN … TROTS OP DE SCHEPPING

-De kinderen hebben hun eigen schepping gemaakt en zijn daar heel erg trots op!
 Ze laten zien wat zij gemaakt hebben.

-Lied 8b Zie de zon, zie de maan

-Fotografen van de fotoclub Dieren hebben foto’s gemaakt over duurzaamheid.
 Aad vertelt welke hem in het bijzonder aanspreekt.

-Lied 992: 1,2,3,4 Wat vraagt de aarde meer van ons…

-Lezingen:    Genesis 1: https://www.youtube.com/watch?v=i8mvzbtBkt0

 Mt 25: 14-30 Gelijkenis van de talenten

-Overdenking: de aarde in bruikleen/trots op de schepping

-In gesprek

-Muzikaal moment
  https://www.youtube.com/watch?v=IFIxIkQ0X2Y

GEVEN EN DELEN
-Aandacht voor de collectes

-Gebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

-Slotlied 978: 1,3,4 Aan U behoort o Heer der heren

-Zegen

 
 
Collectes zondag 3 juli Collectes zondag 3 juli
Diaconale collecte
Op deze zondag wil de ZWO jouw aandacht en bijdrage vragen voor het volgende project:

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in IndiaIn India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.
 
lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
Lees meer over bloemschikkingen in de voorgaande jaren.
Liturgisch bloemschikken 2019
Liturgisch bloemschikken 2020
Liturgisch bloemschikken 2021


 
lees meer »
 
Kerkdiensten in juni en juli Kerkdiensten in juni en juli


De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:

 
26 juni  10.00u ds. Dick Juijn
  3 juli   10.00u ds. Marti Koster
10 juli   10.00u ds. Marti Koster
17 juli   10.00u ds. Hans van Driel
24 juli   10.00u  ds. Jannie Eldering
31 juli   10.00u ds. Marti Koster
   
   
   
   
   
   
   
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »