Orde van dienst voor 17 oktober Orde van dienst voor 17 oktober
Tekst:          Mattheus 5 : 14b
Situatie:      17 oktober 2021, Eerbeek
Thema:        Licht der wereld


WELKOM
Zingen:              Psalm 27 : 1 en 2   
STIL GEBED
VOTUM EN GROET        
ZINGEN:              Psalm 27 : 4 en 7   
KYRIEGEBED EN LOFPRIJZING
ZINGEN:              NLB 513               

GEBED OM DE OPENING VAN HET WOORD
SCHRIFTLEZING: Exodus 20 : 1 – 17
ZINGEN:              Psalm 119 : 12 en 40
SCHRIFTLEZING: Mattheus 5 : 1 - 16
ZINGEN:              NLB 838 : 1 en 4   
PREEK
ZINGEN: Taizé: Jezus, U bent het licht in ons leven (3x), ELB 173

Jezus, U bent het licht in ons leven
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mijn hart voor uw liefde, o Heer.

COLLECTE
DANKGEBED  EN VOORBEDEN , stil gebed en onze vader

ZINGEN:              NLB 653 : 1 en 4    
ZEGEN                 Numeri 6 : 24 - 26
24        De HEERE zegene u, en behoede u!
25        De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
26        De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!

ZINGEN:              NLB 415 : 3          
 
 
Diaconale collecte zondag 17 oktober Diaconale collecte zondag 17 oktober
Op deze zondag wil de ZWO jouw aandacht en bijdrage vragen voor het volgende project:

Hoe hulp bij landbouw Madeleines leven veranderde

Kerk in Actie steunt het werk van de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Deze kerk ondersteunt haar gemeenteleden met duurzame landbouw en theologisch onderwijs.
 
lees meer »
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden september en oktober 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden september en oktober 2021

               
5 september    ZWO: Werelddiaconaat,
Ghana (Kerk in Actie)
12 september Diaconie: Plaatselijk diaconaat
19 september   Diaconie: Leger des Heils, afdeling Gelderland
26 september ZWO: Vredeswerk, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen (Kerk in Actie)
3 oktober  Diaconie: De Hezenberg in Hattem, centrum voor o.a. retraites, bezinning en pastorale begeleiding
10 oktober Diaconie: Plaatselijk diaconaat
17 oktober ZWO: Werelddiaconaat, Kameroen (Kerk in Actie)
24 oktober Diaconie: De Herberg, pastoraal en diaconaal centrum in Oosterbeek
31 oktober Diaconie: Plaatselijk diaconaat

Dit rooster is onder voorbehoud.           
 
lees meer »
 
Kerkdiensten in september en oktober Kerkdiensten in september en oktober


De kerkenraad heeft besloten om de  kerkdiensten vanaf 9 mei 2021 weer open te stellen voor een beperkt aantal kerkgangers (maximaal 30). Aanmelden voor uiterlijk zaterdag 12:00 koster@kruiskerkeerbeek.nl of 0313-653077.
De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:


17 okt     10.00 ds. J. Lammers
24 okt     10.00 ds. Marti Koster
31 okt     10.00 ds. Hans van Driel
31 okt     10.00 ds. Mart Koster  Kliederkerk in de Triangel
7   nov    10.00 Nu ff anders met Vocation
14 nov    10.00 pastor Thecla Cornet
21 nov    10.00 ds. Marti Koster
28 nov    10.00 ds. Marti Koster (1e advent)
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »