schikking 2e zondag 40 dagen tijd 2024 schikking 2e zondag 40 dagen tijd 2024

 
Wit licht
Glans van God
Hemel
en aarde
worden verbonden 

Marc 9: 2-10
Verheerlijking op de berg. 
Mozes en Elia verschijnen. 
 
collectes zondag 3 maart collectes zondag 3 maart
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor plaatselijk diaconaat.

We ondersteunen / financieren hiermee o.a.:
de voedselbank, zoals kosten van het vervoer.
mensen in Eerbeek die o.a. financieel zijn vastgelopen
- de wekelijkse bloemengroet


.
 
lees meer »
 
schikking 1e zondag 40 dagen tijd 2024 schikking 1e zondag 40 dagen tijd 2024


Geroepen naar de woestijn
Tegenstand en kracht.
Luister.
Nieuw bewustzijn.

Marc 1: 12-15
 
schikking Kerst schikking Kerst
 
schikking 4e advent schikking 4e advent


Het begint
 
schikking 3e advent schikking 3e advent


De vrede van God
 
schikking 2e advent schikking 2e advent


Er komt al wat licht door
 
schikking 1e advent schikking 1e advent


Weet jij hoe laat het is?
 
Kerkdiensten in februari en maart Kerkdiensten in februari en maart


De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:

 
4  feb. 10.00u Kees Bulens NuffAnders  
11 feb. 10.00u ds.. Menno Valk    
18 feb. 10.00u ds. Roel van Oosten 1e zondag 40-dagen tijd  
21 feb. 19.30u   Avondgebed Marina en Aty  
25 feb. 10.00u ds. Marit Bassa    
28 feb. 19.30u   Avondgebed Marina en Aty  
3  mrt. 10.00u - NuffAnders collegetour  
6  mrt. 19.30u   Avondgebed Marina en Aty  
10 mrt. 10.00u ds. Paul van der Meulen    
13  mrt. 19.30u   Biddag/ Avondgebed Marina en Aty  
17 mrt.
10.00u
ds.Theo van Staalduine    
20 mrt. 19.30u   Avondgebed Marina en Aty  
24 mrt. 10.00u ds. Roel van Oosten    
25 mrt. 19.00u   Vesper?  
26 mrt. 19.00u   Young Messiah  InBetween  
27 mrt. 19.30u   Avondgebed Marina en Aty  
28 mrt. 19.30u ds. Bert Fockens Witte Donderdag  
29 mrt. 19.30u Ds. Henk Boter Goede Vrijdag  
30 mrt. 19.00u - Stille Zaterdag / avondwandeling  
31 mrt.  pastor Dorien Pol-Vink Eerste Paasdag mmv Eendracht  
       
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
Lees meer over bloemschikkingen in de voorgaande jaren

Liturgisch bloemschikken 2015
Liturgisch bloemschikken 2016
Liturgisch bloemschikken 2017
Liturgisch bloemschikken 2018
Liturgisch bloemschikken 2019
Liturgisch bloemschikken 2020
Liturgisch bloemschikken 2021
Liturgisch bloemschikken 2022
Liturgisch bloemschikken 2023
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »