collectes zondag 2 april collectes zondag 2 april
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor plaatselijk diaconaat.

Wat doen we met de opbrengst van deze collecte?
Twee voorbeelden: we zorgen ervoor dat er wekelijks één of twee mooie bossen bloemen in de kerk staan en bezorgen deze bij gemeenteleden die ziek zijn of een blijk van medeleven kunnen gebruiken.En we ondersteunen hiermee ook mensen in ons dorp die financieel zijn vastgelopen. We geven  o.a. boodschappenbonnen aan mensen die bijvoorbeeld even geen geld hebben om boodschappen te doen of die wat extra’s nodig hebben.
 
lees meer »
 
5e zondag van de 40-dagen tijd 5e zondag van de 40-dagen tijd
In de krans zie je licht en donker, een teken voor liefde en haat. Ook zie je de judaspenning, het symbool voor het verraad van Judas dat nadert.Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde
 
Kerkdiensten in maart en april Kerkdiensten in maart en april


De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:

 
5  maart 10.00u ds. Marti Koster College Tour / 8-3 biddag
12 maart 10.00u ds. Ronald Heins  
19 maart 10.00u ds. Hans van Driel  
26 maart 10.00u ds. Marti Koster  
2 april 10.00u gebedsdienst FFanders Palmzondag
5 april 19.00u   Avondgebed
6 april 18.00u ds. Marti Koster  Witte Donderdag Heilig Avondmaal
7 april 19.00u  pastor Dorien Pol Goede Vrijdag
8 april 19.00u   Stille Zaterdag, stiltewandeling
9 april 10.00u ds. Marti Koster Pasen m.m.v. de Eendracht
16 april 10.00u ds. Jannie Eldering  
23 april 10.00u ds. Jan Ek m.m.v. de Cantorij
30 april 10.00u ds. Hans van Driel  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Collectes diaconie en ZWO maart en april 2023 Collectes diaconie en ZWO maart en april 2023
 
5 maart Diaconie  Omzien naar gevangenen
12 maart Diaconie Plaatselijk diaconaat
19 maart ZWO Wereld diaconaat - Bangladesh
26 maart Diaconie Voedselbank
2 april Diaconie Plaatselijk diaconaat
9 april ZWO Victory4all
16 april Diaconie Kruispunt in Arnhem
23 april Diaconie Plaatselijk diaconaat
30 april ZWO Oekraïne

Je kunt je bijdrage storten op de bankrekeningen van Diaconie en ZWO.
                          
Diaconie: NL37RABO0311026494             
ZWO:    NL58RABO0316109983 
 
 
Avondgebed 40 dagen-tijd Avondgebed 40 dagen-tijd


In de veertigdagentijd starten we komende woensdag 22 februari om 19:00 uur tot 19:30 uur met de avondgebeden in de Kruiskerk. Dit zijn korte vieringen waarin we met elkaar willen zingen, luisteren naar het Mattheusevangelie, bidden en luisteren naar muziek.
Dit alles om samen stil te staan bij de dagen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen.
U bent van harte welkom in de Kruiskerk.

Aty Busweiler en Marina van Silfhout
 
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
Lees meer over bloemschikkingen in de voorgaande jaren

Liturgisch bloemschikken 2015
Liturgisch bloemschikken 2016
Liturgisch bloemschikken 2017
Liturgisch bloemschikken 2018
Liturgisch bloemschikken 2019
Liturgisch bloemschikken 2020
Liturgisch bloemschikken 2021
Liturgisch bloemschikken 2022

 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »