Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
De Kerkenraad heeft besloten om de kerkdienst op kerstochtend en de kerkdiensten op de daarop volgende zondagen alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
 
  • de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen
  • de druk op de ziekenhuizen
  • de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog geen info over bekend was
  • net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een viering houden
  • de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers zo veilig mogelijk te houden
 
Op de komende zondagen zijn de diensten alleen online en dus niet toegankelijk voor kerkgangers.
 
Dit besluit is van kracht tot nader bericht. 
 
We vinden het heel jammer dat we dit in deze fase moeten besluiten, maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
De situatie nu vraagt om meer voorzichtigheid dan voorzien.
 
Hartelijke groet, de kerkenraad
 
 
Diaconale collecte zondag 24 januari Diaconale collecte zondag 24 januari
Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor Stichting de Instap in Ede.

In onze samenleving komen per jaar circa 33.000 volwassen gedetineerden vrij.

 
lees meer »
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Kerkdiensten in januari en februari Kerkdiensten in januari en februari


De Kerkenraad heeft besloten om de  kerkdiensten op de komende zondagen tot nader bericht alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.


24 januari pastor Thecla Cornet
31 januari ds. J. Bruin (Zutphen)

  7 februari ds. Marti Koster
14 februari pastor Thecla Cornet
21 februari ds. Marti Koster
28 februari ds. Irma Pijpers (Zutphen)
 
 
Aanmelden voor deelname aan de kerkdiensten Aanmelden voor deelname aan de kerkdienstenGraag nodigen wij iedereen die geen gezondheidsproblemen heeft van harte uit om bij de kerkdiensten aanwezig te zijn. 
Vanwege de 1,5 m maatregel én de op 13 december gemaakte landelijke afspraken kunnen er niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. 
We zoeken de grenzen echter niet op. We willen graag terughoudend zijn met het aantal mensen en medewerkers tijdens een dienst.
Wij attenderen jullie daarom op deze terughoudendheid. Op deze manier bieden we toch ruimte aan mensen voor wie het heel fijn is om naar de kerk te kunnen komen, zeker in kersttijd.
Zij kunnen zelf prima een eigen keuze maken.
Tijdens verplaatsingen moet je een mondkapje dragen.
Aanmelden voor de kerkdienst op zondagmorgen is verplicht en kan op de volgende manieren in de week voorafgaand aan de dienst:
Je kunt je op de volgende manieren aanmelden:
e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
telefonisch      0313 653077 
Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst tot 18.00 uur.

Aanmelden voor de Kerstmorgendienst kan tot donderdag 24 december 12.00 uur.
Graag naam/namen doorgeven en telefoonnummer voor terugbellen.
Als je geen bericht krijgt, dan kun je de dienst bezoeken.
Krijg je bericht, dan is het maximumaantal overschreden en kun je de kerkdienst niet lijfelijk volgen. Wel live natuurlijk: kerkdienstgemist.nl, zoeksleutel: ‘Eerbeek’

 
Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021 Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021


24-dec ZWO kinderen in de knel
25-dec ZWO kinderen in de knel
27-dec Diaconie: Bartimeus
3-jan   Diaconie: Rudolfstichting
10-jan Diaconie: plaatselijk diaconaat
17-jan ZWO
24-jan Diaconie: Stichting de Instap in Ede
31-jan Diaconie: Huis van Compassie in Nijmegen
7-feb   ZWO: Werelddiaconaat: Bangladesh
14-feb Diaconie: plaatselijk diaconaat
21-feb Diaconie: 40dagentijd Het Kruispunt in Arnhem
28-feb ZWO: 40dagentijd Zending Colombia
 
lees meer »
 
Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek  Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek 


De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend en in ieder geval de komende 4 weken noodzakelijk.

Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door.
Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal.
 
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en niet in de vakantiemaanden juli en augustus.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »
 
Foto's Kerkdienst 29 november Foto's Kerkdienst 29 november
   
Om vast te houden hoe onze kerkdiensten in Corona-tijd er uit zien, met slechts 30 personen, heeft Johan Voogd enkele foto's gemaakt.
 
lees meer »