Aanmelden Kerkdiensten Aanmelden KerkdienstenWe hebben iets gewijzigd!

Vanaf volgende week (voor de twee diensten van 22 november) kun je je op de volgende manieren aanmelden:

e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
telefonisch      0313 653077 

Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst 18.00 uur.
 
Adventskrans Adventskrans

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881). Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen. De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was. In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen. Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine. Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd.

De krans op de foto is gemaakt door onze groep Liturgisch Bloemschikken.
 
lees meer »
 
Diaconale collecte zondag 29 november Diaconale collecte zondag 29 november

Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de Stichting Sant’Egidio in Apeldoorn.Op het logo is de vertrouwde regenboog te zien, een verbinding tussen mensen. Ook is de duif te zien met een palmtakje in de snavel, een symbool van vrede.
 
lees meer »
 
Kerkdiensten in november en december Kerkdiensten in november en december


 (Onder voorbehoud)

           
29 november, 10.00 uur Kruiskerk        
Ronald Heins
6 december, 10.00 uur Kruiskerk
Nu FF Anders              1e Advent        

13 december, 10.00 uur Kruiskerk
Marti Koster                 2e Advent

20 december, 10.00 uur Kruiskerk
Marti Koster                 3e Advent

24 december, 23.00 uur Kruiskerk
Marti Koster e.a.          Kerstnachtdienst

25 december, 10.00 uur Kruiskerk
Marti Koster e.a.          Eerste Kerstdag

27 december, 10.00 uur Kruiskerk
Ronald Heins


De kinderkerk is voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
De leiding vd kinderkerk heeft besloten om op de volgende zondagen kinderkerk te houden, op de tussenliggende zondagen niet.
Wel op zondag  8 nov, 29 nov, 6 dec, 13 dec, 20 dec, 25 dec.
Kinderkerk@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                        

Voor autovervoer: Willeke Schutte tel. 0313 655594

 
 
Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek  Nieuwe Corona maatregelen Kruiskerk Eerbeek 


De kerkenraad heeft in kleine kring op 14 oktober besloten om ook in de Kruiskerk tot een aanscherping van de gebruiksregels te komen. 
De besluiten zijn ingrijpend en in ieder geval de komende 4 weken noodzakelijk.

Het livestreamen van kerkdiensten, rouwdiensten en trouwdiensten gaat door.
Het koffiedrinken op dinsdagmorgen gaat de komende weken helaas niet door.
Werkgroepen en commissies stellen hun vergaderingen en bijeenkomsten uit, of vergaderen digitaal.
 
lees meer »
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden november en december Diaconale en ZWO collecten in de maanden november en december


29-nov              Sant Egidio
6-dec                ZWO
13-dec              Hadassa Hoeve in Ane
20-dec              Plaatselijk diaconaat
24-dec              ZWO kinderen in de knel
25-dec              ZWO kinderen in de knel
27-dec              Bartimeus
 
lees meer »
 
Aanmelden voor deelname aan de kerkdiensten Aanmelden voor deelname aan de kerkdiensten
Graag nodigen wij iedereen die geen gezondheidsproblemen heeft van harte uit om bij de kerkdiensten aanwezig te zijn. Vanwege de 1,5 m maatregel én de op 5 okober gemaakte landelijke afspraken kunnen er niet meer dan 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Tijdens verplaatsingen moet je een mondkapje dragen.
Aanmelden voor de kerkdienst op zondagmorgen is verplicht en kan op de volgende manieren in de week voorafgaand aan de dienst:
Vanaf volgende week (voor de twee diensten van 22 november) kun je je op de volgende manieren aanmelden:

e-mail             scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
telefonisch      0313 653077 
Je kunt je aanmelden tot de zaterdag voor de dienst 18.00 uur. Graag naam/namen doorgeven en tel.nr. voor terugbellen.
Als er meer dan 30 aanmeldingen zijn, dan wordt het aantal boven de 30 overgeheveld naar de volgende dienst. 
Indien nodig wordt er een verdeelsleutel gebruikt. Het maakt dus niet uit hoe je je aanmeldt!
Als je geen bericht krijgt, dan kun je de kerkdienst bezoeken. Zijn er te veel aanmeldingen dan word je gebeld en kun je aangeven of je de volgende zondag de dienst wilt bezoeken.

Annette Cillekens, voorzitter Kerkenraad Kruiskerk Eerbeek
                                                               
 
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en niet in de vakantiemaanden juli en augustus.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »