Diaconale collecte zondag 28 februari Diaconale collecte zondag 28 februari


Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de Voedselbank in Zutphen.
 
lees meer »
 
Kerkdiensten in februari, maart en april Kerkdiensten in februari, maart en april


De Kerkenraad heeft besloten om de  kerkdiensten op de komende zondagen tot nader bericht alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud.


28 februari ds. Irma Pijpers (Zutphen)

07 maart  10.00 ds. Marti Koster, Anders dan Anders
14 maart  10.00 ds. Marti Koster    
21 maart  10.00 pastor Thecla Cornet
28 maart  10.00 ds. Marti Koster, Palmzondag
01 april    19.15 ds. Marti Koster en pastor Thecla Cornet, Witte Donderdag met avondmaalsviering
02 april    19.15 ds. Marti Koster en pastor Thecla Cornet, Goede Vrijdag
03 april    22.00 ds. Marti Koster, pastor Thecla Cornet, pastor Dorien Pol, Stille Zaterdag
04 april    10.00 ds. Marti Koster, 1ste Paasdag, Anders dan Anders
04 april  10.00 ds. Marti Koster, 1ste Paasdag
11 april  10.00  pastor Jolanda Aantjes
18 april  10.00 ds. Marti Koster, Anders dan Anders
25 april  10.00 ds Janny Eldering


 
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
De Kerkenraad heeft besloten om de kerkdienst op kerstochtend en de kerkdiensten op de daarop volgende zondagen alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
 
  • de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen
  • de druk op de ziekenhuizen
  • de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog geen info over bekend was
  • net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een viering houden
  • de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers zo veilig mogelijk te houden
 
Op de komende zondagen zijn de diensten alleen online en dus niet toegankelijk voor kerkgangers.
 
Dit besluit is van kracht tot nader bericht. 
 
We vinden het heel jammer dat we dit in deze fase moeten besluiten, maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
De situatie nu vraagt om meer voorzichtigheid dan voorzien.
 
Hartelijke groet, de kerkenraad
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021 Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021


24-dec ZWO kinderen in de knel
25-dec ZWO kinderen in de knel
27-dec Diaconie: Bartimeus
3-jan   Diaconie: Rudolfstichting
10-jan Diaconie: plaatselijk diaconaat
17-jan ZWO
24-jan Diaconie: Stichting de Instap in Ede
31-jan Diaconie: Huis van Compassie in Nijmegen
7-feb   ZWO: Werelddiaconaat: Bangladesh
14-feb Diaconie: plaatselijk diaconaat
21-feb ZWO: 40dagentijd Moldavië (Kerk in Actie)
28-feb Diaconie: 40dagentijd Voedselbank Zuthen
 
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en niet in de vakantiemaanden juli en augustus.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »