Preekvoorziening Preekvoorziening
De Werkgroep Vieren geeft in januari de opdracht aan de preekvoorziener om het preekrooster (met daaraan gekoppeld het collecterooster) voor het komende jaar te maken.
Aad van der Ruijt is onze preekvoorziener.
Nadat alle informatie van voorgangers, organisten, bijzondere diensten en collectes door hem verwerkt zijn, draagt hij het rooster over aan het scribaat.
Na de overdracht is het scribaat verantwoordelijk voor vervanging en wijzigingen.

Wil je een naam van een voorganger aandragen?
Heel graag!
Je kunt namen indienen bij de Werkgroep Vieren.
Belangrijk is dat aangedragen namen vergezeld gaan met meer informatie. Bijv. woonplaats, nog actief of met emeritaat, een telefoonnummer en/of emailadres.

Bij voorkeur wonend binnen een straal van 30 km rondom Eerbeek. Dit om de reiskosten in de hand te houden.
De Werkgroep Vieren toetst of de betreffende gastpredikant geschikt is om bij ons voor te gaan of niet, dit eventueel in overleg met de Kerkenraad. 

Bij groen licht geeft de Werkgroep Vieren de naam en gegevens door aan de preekvoorziener.


 
terug