Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
Op de tafel voor het informatiebord ligt elke zondagmorgen het voorbedenboek.
Je mag daar een verzoek in schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen. Dit kan heel persoonlijk zijn, maar het mag bijvoorbeeld ook een voorbede zijn voor een situatie in de wereld waar je je zorgen om maakt.
Aan het begin van de dienst neemt de diaken het voorbedenboek mee en geeft het aan de predikant. Deze zal bij de voorbeden ook jouw verzoek uit het voorbedenboek meenemen in het gebed.

       
Elke zondagmorgen staat er, voor de dienst begint, een schaal met kaarsjes op de tafel voor het informatiebord. 
Je mag een kaarsje aansteken voor iemand ter herinnering of voor iemand waaraan je wilt denken of bidden in de dienst. De redenen mogen heel divers zijn. Aan het begin van de dienst brengt de diaken de schaal met brandende kaarsjes de kerkzaal binnen en plaatst deze op de tafel op het podium.
terug