Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Ik wil mijn kind laten dopen
Neem daarvoor contact op met een van de voorgangers.
Zes maal per jaar is er een doopdienst in de kerk.
Met een aantal andere doopouders en de predikant die de dienst zal leiden ga je dan een avond in gesprek over de doop. Je krijgt dan meer te horen over de kerkelijke betekenis van de doop, maar minstens zo belangrijk is het om van elkaar te horen wat het voor jouzelf als ouder betekent dat je kind gedoopt wordt.

Ik wil zelf gedoopt worden.
Voor wie op latere leeftijd gedoopt wil worden, gaat de doop gepaard met de belijdenis van je geloof. Als er een belijdenisgroep is, kun je je hierbij aansluiten. Anders worden er aparte afspraken gemaakt

Ik wil belijdenis doen.
Wie belijdenis wil doen, kan zich aansluiten bij de belijdenis catechisatiegroep die in principe elk voorjaar van start gaat.
Deze groep is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die erover denkt om geloofsbelijdenis te doen.
In tien bijeenkomsten van anderhalf uur gaan we met elkaar in gesprek over allerlei kerkelijke- en geloofsthema"s.
Gaandeweg krijg je een steeds beter beeld van wat je zelf wel en niet gelooft.
Uiteindelijk schrijven we onze eigen geloofsbelijdenis en kun je ervoor kiezen om met Pinksteren belijdenis te doen.
De catechese wordt gegeven door ds. Marti Koster.
 

terug