Collectes zondag 15 mei Collectes zondag 15 mei
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor plaatselijk diaconaat.

Wat doen we met de opbrengst van deze collecte?
  • Ondersteuning van mensen binnen en buiten de kerk in Eerbeek die o.a. financieel zijn vastgelopen
  • De wekelijkse bloemen naar zieke gemeenteleden en mensen uit ons dorp
  • Bijdrage aan het landelijk diaconaal werk van de PKN.
  • De kosten van doop- en avondmaalsdiensten
  • Overige activiteiten met een diaconaal karakter

 
lees meer »
 
Collectes zondag 22 mei Collectes zondag 22 mei
Diaconale collecte

Oorlog in Oekraïne
Al weken lang lezen en zien we de berichten en beelden uit Oekraïne en ze blijven ons aangrijpen. Niet in de laatste plaats omdat wij ons via Nina en het Inspiration Centre verbonden voelen met de bevolking van Oekraïne en een aantal familieleden en vrienden van Nina die nu in ons midden zijn.

De zeer ernstige situatie roept ons op om voor het land, het volk en in het bijzonder voor het Inspiration Centre en allen die daarbij betrokken zijn (hulpverleners en hulpzoekenden) te bidden en naar mogelijkheden te zoeken om hen te helpen.
 
lees meer »
 
Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
Lees meer over bloemschikkingen in de voorgaande jaren.
Liturgisch bloemschikken 2019
Liturgisch bloemschikken 2020
Liturgisch bloemschikken 2021


 
lees meer »
 
Kerkdiensten in april en mei Kerkdiensten in april en mei


De onderstaande diensten zijn onder voorbehoud:

 
24 april 10.00u Roel van Oosten
1   mei  10.00u ds. Ronald Heins
8   mei  10.00u  ds. Marti Koster
15 mei  10.00u ds. Jan Lammers
22 mei  10.00u ds. Hans van Driel
26 mei geen dienst , Hemelvaartsdag
29 mei  10.00u ds. Arie van den Dries
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek Live kijken naar de kerkdienst in de Kruiskerk Eerbeek
Wil je live kijken naar de kerkdienst dan heb je deze mogelijkheden:
  
-  je kunt  naar de website Kerkdienstgemist.nl en Kruiskerk Eerbeek invullen.
-  je kunt de mobiele app van kerkdienstgemist.nl voor iOS of Android downloaden op smartphone of tablet.
-  je kunt  een KerkTV-ontvanger aanvragen/laten installeren, dit in overleg
lees meer »
 
Vieringen voor jong en oud Vieringen voor jong en oud


De vieringen weerspiegelen het gevarieerde geloofsgoed van de leden van de kerk.

Een "gewone Eredienst" heeft een min of meer vaste orde van dienst. 
 
De Nu FF Anders diensten verlopen net even anders: er wordt gewerkt met thema’s en er zijn gevarieerde activiteiten tijdens de dienst. Elke Nu FF Anders dienst wordt voorbereid door een commissie in wisselende samenstellingen. 
Nu FF Anders diensten zijn op elke eerste zondag van de maand (in oktober is het ivm de Kerkenmarkt op de tweede zondag van de maand).
Nu FF Anders diensten worden NIET gehouden in januari en NIET in de vakantiemaanden juli en augustus.
In de kerkenraad is op 1 maart 2021besloten dat de openluchtdiensten komen te vervallen, er kwamen weinig mensen van binnen en buiten de kerk eneen en ander organiseren in de zomermaanden valt niet mee.

In woonzorgcentrum ‘de Beekwal’ (Derickxkamp 27) wordt twee keer per maand op de woensdagmorgen een 
huis-  of een zangdienst gehouden.
Vanaf 10.00 uur is iedereen welkom!

Bijna elke zondagochtend (niet in de vakantiemaanden en in deze Coronatijd niet elke week) is er kinderkerk voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Kinderen kunnen plaatsnemen op de beschilderde bank voor in de kerk.
Tijdens de dienst gaan de kinderen onder begeleiding naar hun eigen ruimte.
Zij komen aan het eind of kort daarvoor weer terug in de kerk.

Om de twee maanden (uitgezonderd de vakantiemaanden juli en augustus en in de Coronatijd ook afwijkend) wordt er om 10.00 uur op basisschool ‘de Triangel’ (Beethovenstraat 20) een kliederkerkviering gehouden voor de leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4.   
Grootouders, ouders, broertjes, zusjes, …. iedereen is welkom.
 

 
Voorbeden en kaarsje aansteken

Voorbeden en kaarsje aansteken
In het voorbedenboek, bij de ingang in de kerk, mag je een verzoek schrijven voor wie je voorbede wilt laten doen.
Elke zondagmorgen staat daar ook een schaal met kaarsjes. Je mag een kaarsje aansteken.
 
lees meer »
 
Doop en belijdenis Doop en belijdenis

Doop en Belijdenis zijn belangrijke stappen in ons kerkelijk leven.
Wij  geven hier alleen enkele hoofdlijnen aan.
Neem voor nadere oriëntatie contact op met een van de voorgangers.

lees meer »
 
Trouwdiensten en rouwdiensten Trouwdiensten en rouwdiensten
Informatie volgt nog.
Neem contact op met één van de pastores.
 
Preekvoorziening Preekvoorziening

       

 
lees meer »