Zomerkamp voor het kinderkoor van het Oekraïense Inspiration Centre wordt verplaatst naar 2022 Zomerkamp voor het kinderkoor van het Oekraïense Inspiration Centre wordt verplaatst naar 2022
Het meest recente en erg goede nieuws is dat alle subsidie partners hebben ingestemd met de verschuiving naar 2022!

Begin 2020 hebben we gemeld dat vanwege de coronamaatregelen het zomerkamp in Eerbeek/Brummen voor het kinderkoor van het Oekraïense Inspiration Centre moest worden uitgesteld en dat we hoopten dat dit dan in de zomer van 2021 kon plaatsvinden. Inmiddels is duidelijk dat de vaccinatie-programma’s in Nederland en zeker ook die in de Oekraïne, niet zo voortvarend kunnen zijn dat de organisatie van een zomerkamp in 2021 mogelijk is. 
In de achter ons liggende periode hebben we steeds een warm contact onderhouden met Nina Ognivchuk van het Inspiration Centre in de plaats Shepetivka in de Oekraïne. Heel frequent hebben we mailuitwisselingen en facetime gesprekken. Wij zijn dankbaar dat in onze kerkelijke gemeente sterk wordt meegeleefd met de kinderen van het Inspiration Centre. Ook weten we dat deze kinderen heel graag naar Eerbeek/Brummen willen komen. De gemeente Brummen heeft ingestemd met ons voornemen om het zomerkamp op de sportvelden van Eerbeek te laten plaatsvinden.

   

De conclusie van het Oekraïne Platform van de ZWO en van Nina Ognivchuk is dan ook: we schuiven het programma 1 jaar op!  Op 1 maart heeft de Kleine Kerkenraad aangegeven het eens te zijn met een actieve inzet op een zomerkamp in 2022.

Namens het Oekraïneplatform van de ZWO: Henk Bons, Corrie Voogd en Diane Reuvekamp. 
 
 
Sponsor een klas! Sponsor een klas!


Omdat goed onderwijs belangrijk is om kinderen een goede toekomst te geven, zoekt Victory4all sponsors. Want met het sponsorgeld kunnen o.a. boeken, lesmaterialen en salarissen van leerkrachten betaald worden.

Voor € 30 per maand word je verbonden aan één van de klassen van hun scholen. Na aanmelding ontvang je een sponsorkaart met daarop alles over jouw klas: een klassenfoto en uitgebreid verhaal over de klas.
 
lees meer »
 
ZWO ZWO

De ZWO commissie Eerbeek werkt vanuit de bijbelse opdracht "heb je naaste lief als je zelf".
De ongelijkheid in de wereld geeft ons de opdracht om om te zien naar de medemens.

De ZWO zet zich in voor hulp over de grens in de vorm van projecten.
Daarmee levert onze kerk een actieve, uiteraard bescheiden, bijdrage aan het lenigen van nood en het ingang zetten van ontwikkeling van minderbedeelden elders in de wereld.

Ook ziet de ZWO het als haar taak om mensen in Eerbeek, binnen en buiten de kerk, zich bewust te maken van wat die naaste, elders in de wereld, nodig heeft. En ook: ons kan leren beter mens te zijn.

Contact: ZWO@kruiskerkeerbeek.nl

lees meer »
 
Victory4All Victory4AllVictory4All
 is een stichting die zich inzet voor kinderen in de sloppenwijken van Jeffrey’s Bay en Humansdorp in Zuid-Afrika.

Deze kinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden. Ze worden dagelijks geconfronteerd met honger, ziekte, geweld, prostitutie, huisvestingsproblemen etc.

De oprichters van Victory4All zijn Johan en Astrid Vos.
10 jaar geleden begonnen ze met uitdelen van brood in de sloppenwijk. 
Het leek hen het beste om bij de bron te beginnen en dat is onderwijs van jongs af aan.

En dat hebben ze gedaan, hun eerste klasje bestond uit 5 jonge kinderen.
Dit is uitgegroeid tot een prachtig project waar tegenwoordig dagelijks zo’n 500 kinderen naar toe komen en onderwijs krijgen. 

lees meer »
 
ZWO ZWO
Geloof in delen - Juist nu!
Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie.
Ook voor ons is dat aanleiding voor extra actie


 
lees meer »
 
Oekraïne Inspiration Centre

Oekraïne Inspiration Centre

Een nieuw project: het Inspiration Centre in Oekraïne

Onze kerk heeft al meer dan 10 jaar “een lijntje” met Oekraïne.

Drie keer is een groep jongeren van onze gemeente in Oekraïne geweest om tijdens een werkvakantie geld te brengen en daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken.

De ZWO was op zoek naar een nieuw project. Via persoonlijke contacten zijn we op het spoor gekomen van het Inspiration Centre in de plaats Shepetivka in Oekraïne.

In juni 2020 zou een groep van ca 20 kinderen naar Nederland komen.
Door bijdragen van velen binnen en buiten de kerk konden wij een mooi programma opstellen en toezeggen dat wij de kosten konden betalen.
Vanwege de Coronapandemie is de reis uitgesteld naar 2022, zie ook onder nieuws. 

lees meer »