ZWO ZWO

De ZWO:
-          steunt acties en projecten van Kerk in Actie 
-          voert eigen projecten met een specifiek doel 
           er zijn projecten uitgevoerd in o.a. Timor, Israël/Palestina, Honduras, Nepal Kathmandu en Peru.   
           nu lopende projecten zijn Oekraïne Inspiration Centre en Zuid Afrika Victory4All
-          informeert gemeenteleden  over ontwikkelingen van projecten.
-          draagt actief bij aan activiteiten binnen de kerk, bijvoorbeeld: kerkenmarkt, 
           kerkdiensten, vespers, lezingen.
-          is zichtbaar in het kerkgebouw bijvoorbeeld door: foto presentaties, posters
-          ontwikkelt activiteiten die jong en oud bij onze projecten betrekken.
-          geeft elk voorjaar rond Pasen inhoud aan het 40 dagen project van Kerk in Actie.
 

terug