Oekraïne Inspiration Centre

Oekraïne Inspiration Centre

Inspiration Centre Oekraine

In maart 2017 heeft Nina Ognivchukmet 5 vrienden dit Christelijke centrum opgericht.
Ze kochten een deel van een oud gebouw en knapten dit met Nederlandse hulp op.
Ze voelen zich geroepen om vanuit hun Christelijke geloof (Baptistische achtergrond) van betekenis te zijn voor minder bedeelde, kansarme mensen.
Naast materiele ondersteuning bieden ze ook geestelijke ondersteuning vanuit het evangelie.
In hun centrum bieden ze activiteiten voor jong en oud aan; ook non-believers zijn van harte welkom en blijven steun ontvangen.
Het centrum heeft geen inkomsten; ze drijven op giften van gulle gevers uit onder andere de VS. 
 


Verspreid over Oekraïne woont een grote gemeenschap Gipsy’s (Roma’s).
Zij worden achtergesteld, gediscrimineerd en worden door de overheid niet “gezien”.
Ze kunnen moeilijk werk krijgen en hebben geen enkele bron van inkomsten.  
Ze leven veelal onder slechte omstandigheden, hebben geen geld om kleding, voedsel en medicijnen voor hun kinderen te kopen.
Soms is stelen de enige optie om nog iets voor hun kinderen te kunnen “kopen”.
Het Inspiration Centre wil met name voor deze groep iets betekenen.

Hoofdactiviteiten van het Inspiration Centre:

Ondersteunen van kansarme kinderen ( o.a. weeskinderen, Gipsy kinderen)
Ondersteunen van 60 Gipsy families (voedsel, medicijnen, kleding geven)
Ondersteuning bieden aan een weeshuis/internaat
Bezoeken van gevangenen
Aanbieden van activiteiten voor kinderen/volwassenen in het centrum, zoals: Engelse les, houtbewerking, muziekles (piano, gitaar, viool), bijbelclub (het evangelie brengen; the Gospel), ontspanning


Plannen:

De drijvende krachten achter dit centrum (Nina en 5 leeftijdsgenoten; tussen de 20-30 jaar!) hebben grootse plannen en nog veel wensen.
Dankzij ruimhartige giften/donaties konden zij de rest van het vervallen gebouw kopen (een grote wens).
Ze hebben al een mooi speelveld met speeltoestellen gerealiseerd naast het gebouw.
De volgende stap is het renoveren van het gebouw. Ze willen daar logeerkamers realiseren, een tandarts in onder kunnen brengen, een Christelijke kleuterschool in herbergen en een ruimte inrichten om  geld te kunnen verdienen (Gipsy’s die verkoopbare producten maken).

Het Centrum heeft geen vaste inkomsten, het drijft op giften van mensen/organisaties die hen een warm hart toedragen.

De ZWO-commissie Eerbeek heeft besloten om dit fantastische project (jonge Oekraïners die hun eigen land helpen opbouwen) de komende jaren te ondersteunen.

Heeft u ideeën/suggesties, laat het ons weten.

Namens de ZWO: Henk Bons ZWO@kruiskerkeerbeek.nl

Het Inspriation Centre heeft ook een eigen website: https://inspirationcentre.org

terug