Oekraïne Inspiration Centre Oekraïne Inspiration Centre

Verspreid over Oekraïne woonde voor de oorlog een grote gemeenschap Gipsy’s (Roma’s).
Zij werden achtergesteld, gediscrimineerd en worden door de overheid niet “gezien”.
Ze kunnen moeilijk werk krijgen en hebben geen enkele bron van inkomsten.  
Ze leven veelal onder slechte omstandigheden, hebben geen geld om kleding, voedsel en medicijnen voor hun kinderen te kopen.
Soms is stelen de enige optie om nog iets voor hun kinderen te kunnen “kopen”.
Het Inspiration Centre wil met name voor deze groep iets betekenen door activiteiten aan te bieden, voedsel, kleding en medicijnen uit te delen.

Hoofdactiviteiten van het Inspiration Centre:
Ondersteunen van kansarme kinderen (o.a. weeskinderen, Gipsy kinderen).
Ondersteunen van 60 Gipsy families (voedsel, medicijnen, kleding geven).
Ondersteuning bieden aan twee weeshuizen/internaten.
Bezoeken van gevangenen.
Aanbieden van activiteiten voor kinderen/volwassenen in het centrum, zoals: Engelse les, houtbewerking, muziekles (piano, gitaar, viool), bijbelclub (het evangelie brengen; the Gospel), ontspanning en ontmoeting bieden.Huidige situatie:
Op het moment dat de oorlog uitbrak (februari 2022) zijn veel Roma gezinnen gevlucht naar het buitenland en veranderde daardoor ook de aard van de activiteiten in het Inspiration Centre. Het Centrum veranderde in een opvang plek voor ontheemde Oekraïners uit Oost-Oekraine. Voornamelijk vrouwen (oma’s, moeders) met kinderen vonden hun weg naar het Inspiration Centrum. Nina biedt hun onderdak, kleding, voedsel en indien nodig medicijnen. Zeven gezinnen (zonder mannen; zij dienen in het leger of zijn omgekomen in de oorlog) wonen tijdelijk op de eerste verdieping van het Centrum.
Voor een tiental andere gezinnen heeft Nina tijdelijk onderdak gevonden in haar woonplaats Shepetivka. Al deze gezinnen zijn afhankelijk van de steun van het Inspiration Centre.

De PKN-kerk Eerbeek heeft besloten om dit project (jonge Oekraïners die hun eigen land helpen opbouwen) ook de komende jaren te ondersteunen.

Het Inspiration Centre heeft ook een eigen website: https://inspirationcentre.org
 

terug