Wat hebben we al gedaan? Wat hebben we al gedaan?


 Op een aantal gemeenteavonden is hier aandacht aan besteed.
Zo was er een filmavond waarin “Before the flood” getoond werd. Deze documentaire ging in op de desastreuze gevolgen van de zeespiegelstijging door de klimaatverandering. 

 
        


In de afgelopen periode waren er een aantal bekende sprekers zoals Reiner van der Berg en Jan Terlouw over de klimaatverandering en de consequenties voor de leefbaarheid van onze Schepping.  Ook werd een aantal kerkdiensten (w.o. FF-anders) ingevuld met thema’s als “Dag van de Schepping” en ook “God in de Supermarkt” waarbij het bewustzijn voor wat je eet werd vergroot. Op een andere avond werd ingegaan op praktische duurzame maatregelen voor de eigen tuin: minder tegels erin en meer regenwater benutten.  
Hergebruik van apparaten en gebruiksvoorwerpen krijgt aandacht in het reparatie-café en ook op de jaarlijkse kerkenmarkt. De werkgroep Energie heeft afgelopen jaren met ideeën en maatregelen veel energie bespaard voor het kerkgebouw en de zalen, en er zijn zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van de ontmoetingsruimte.
Groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                       

Energie@kruiskerkeerbeek.nl                                   

 
terug