Groene Kerk Groene Kerk
 

1. Energie en Klimaat

 • Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping.

 • Energiebesparing Technisch Isolatie
  Gedrag

 • Groene stroom

 • Aardwarmte

 • Zonnepanelen

 

2. Schepping en Natuur

 • Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping.

 • Rentmeesterschap (Bijbel)

 • Wat in 300 mln jaar is gevormd (olie) zijn wij in 150 jaar aan het verbranden

 • CO2 uitstoot - klimaatverandering

 • Fijnstof slecht voor de volksgezondheid

 • Intensieve menshouderij veranderen in menswaardigheid

 • Intensieve veeteelt kleinschaliger maken i.c.m. minder vlees eten

 • Bewustmaking

 

3. Geloof en Inspiratie

 • Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping.

 • Dag van de Schepping (i.p.v. Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid)

 • Meer groene thematiek ook in Nu ff Anders en Kliederkerk

 • Ideeën uit onze gemeente oppikken

 • Werkgroepen rond projecten en deel thema’s

 • Duurzame omgang (omzien naar elkaar)

 • Omzien naar (klimaat)vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika

 • Diaconale groene projecten in binnen- en buitenland

 

4. Bewust inkopen

• Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping. • Niet alleen fair trade koffie en thee

• Alles groen en bio

• Kringloop, dus Reparatie café en SKKB • Banden met de wereldwinkel aanhalen

 

5. Duurzaam omgaan met geld

• Werk maken van duurzaamheid en zorg voor de schepping.

• Spaargeld van de kerk bij de Groenbank of Triodos of ASN

• Lange termijn geld groen beleggen

• Participeren in Groene projecten dichtbij (dus in onze regio)

De commissieleden Groene Kerk zijn: Gerrit Busweiler, Aad van der Ruijt  en Arjan Schutte.
Groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                       
 

terug