Noodplan voor particulieren in coronatijd! Noodplan voor particulieren in coronatijd!
Hoe nijpend is jouw situatie?

De diaconie wil helpen waar nood is!

Het rijk komt wel met een vergoeding voor gederfde inkomsten in coronatijd, maar uit berichten lezen en horen we dat dit nauwelijks voldoende is voor de maandelijkse lasten.
Kun jij de touwtjes niet meer aan elkaar vastknopen of ken je iemand die vol zorgen de weken doorkomt door financiële problemen als gevolg van de corona-crisis?
 
lees meer »
 
Gezinsvakanties Gezinsvakanties
Omdat iedereen vakantie verdient!

Gratis vakantie voor 100 bijstandsgezinnen.

Ken jij een gezin wat ook in aanmerking komt voor een dergelijke vakantie? Vanaf 1 maart kun je weer gezinnen aanmelden voor een vakantie in 2021. Aanmelden kan via de diaconie, diaconie@kruiskerkeerbeek.nl

Meer informatie vind je op de website van het vakantiebureau: https://www.hetvakantiebureau.nl/gezinsvakanties-2/

of kijk naar het volgende filmpje!
https://youtu.be/IYHg_TumD-g

 
Diaconale collecte zondag 28 februari Diaconale collecte zondag 28 februari


Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de Voedselbank in Zutphen.
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021 Diaconale en ZWO collecten tijdens de kerstdiensten en in de maanden januari en februari 2021


24-dec ZWO kinderen in de knel
25-dec ZWO kinderen in de knel
27-dec Diaconie: Bartimeus
3-jan   Diaconie: Rudolfstichting
10-jan Diaconie: plaatselijk diaconaat
17-jan ZWO
24-jan Diaconie: Stichting de Instap in Ede
31-jan Diaconie: Huis van Compassie in Nijmegen
7-feb   ZWO: Werelddiaconaat: Bangladesh
14-feb Diaconie: plaatselijk diaconaat
21-feb ZWO: 40dagentijd Moldavië (Kerk in Actie)
28-feb Diaconie: 40dagentijd Voedselbank Zuthen
 
lees meer »
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarplan Jaarplan

Er zijn drie speerpunten richtinggevend voor de activiteiten van het college van diakenen in 2020. 

  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de leden
lees meer »