collectes zondag 2 april collectes zondag 2 april
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor plaatselijk diaconaat.

Wat doen we met de opbrengst van deze collecte?
Twee voorbeelden: we zorgen ervoor dat er wekelijks één of twee mooie bossen bloemen in de kerk staan en bezorgen deze bij gemeenteleden die ziek zijn of een blijk van medeleven kunnen gebruiken.En we ondersteunen hiermee ook mensen in ons dorp die financieel zijn vastgelopen. We geven  o.a. boodschappenbonnen aan mensen die bijvoorbeeld even geen geld hebben om boodschappen te doen of die wat extra’s nodig hebben.
 
lees meer »
 
Kerk in actie tegen armoede Kerk in actie tegen armoede
 
Samen tegen armoede
Het nieuwe CPB-rapport van 9 maart liegt er niet om: in 2024 leeft een miljoen mensen in Nederland in armoede. Tijd voor actie!
Met de campagne  "Samen tegen armoede"  maken protestantse gemeenten in samenwerking met de voedselbank een vuist tegen dit groeiende probleem
Kerk in Actie kiest nu voor een landelijke campagne, bekijk het filmpje via de link:
  1. Samen tegen armoede - YouTube
Dankbaar neemt de voedselbank Eerbeek al een aantal maanden de door onze kerkelijke  gemeente geschonken producten in ontvangst op de vrijdagochtend. De producten worden dan verdeeld over de pakketten, de vrijwilligers kennen de klanten, ze sorteren en vullen de boodschappenkratten die even later in ontvangst worden genomen.
De werkgroep diaconie geeft gehoor aan de vraag van de plaatselijke voedselbank en tevens van de oproep van Kerk in Actie en nodigt jullie uit om de kratten in de hal te blijven vullen met boodschappen, vooral de gezonde houdbare producten zijn zeer welkom!

  
                              
Een leuk weetje, nog niet vermeld in de nieuwsbrief:
In de decembermaand lagen voor de klanten van de voedselbank cadeautjes klaar, dankzij de inbreng van de kerkenmarkt, ook dat was een succesvolle actie!

 
 
Krattenactie voedselbank Krattenactie voedselbank
De actie voor de voedselbank loop nog steeds goed. We hebben al meerdere keren volle kratten met levensmiddelen naar de voedselbank kunnen brengen. Daar zijn ze erg blij mee. De klanten van de voedselbank kunnen dan zelf uitkiezen welke producten ze meenemen. Heel erg bedankt namens vrijwilligers en klanten van de voedselbank.
Omdat het nog steeds hard nodig is blijven de kratten voorlopig nog in de hal staan. En we hopen dat deze steeds weer opnieuw gevuld worden. Het zou mooi zijn als wij als kerk de klanten van de voedselbank voorlopig nog op deze manier kunnen helpen.
 
 
Collectes diaconie en ZWO maart en april 2023 Collectes diaconie en ZWO maart en april 2023
 
5 maart Diaconie  Omzien naar gevangenen
12 maart Diaconie Plaatselijk diaconaat
19 maart ZWO Wereld diaconaat - Bangladesh
26 maart Diaconie Voedselbank
2 april Diaconie Plaatselijk diaconaat
9 april ZWO Victory4all
16 april Diaconie Kruispunt in Arnhem
23 april Diaconie Plaatselijk diaconaat
30 april ZWO Oekraïne

Je kunt je bijdrage storten op de bankrekeningen van Diaconie en ZWO.
                          
Diaconie: NL37RABO0311026494             
ZWO:    NL58RABO0316109983 
 
 
ANBI ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie  
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!