collectes zondag 1 oktober collectes zondag 1 oktober
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de stichting Kinderen van de Voedselbank.


Wist u…
Dat er kinderen zijn die al in geen jaren hun verjaardag hebben kunnen vieren?
Dat er kinderen zijn die niet elke avond warm eten krijgen?
Dat er kinderen zijn die altijd in oude kleren of afdankertjes van anderen lopen?
Dat er kinderen zijn die vrijwel nooit een leuk cadeautje krijgen?
Dat deze kinderen gewoon in Nederland wonen?

 
lees meer »
 
Collectes diaconie en ZWO september en oktober 2023 Collectes diaconie en ZWO september en oktober 2023
 
3 september    ZWO Werelddiaconaat - Israël
10 september Diaconie Voedselbank
17 september Diaconie plaatselijk diaconaat
24 september ZWO Zending: Colombia (KIA)
1 oktober Diaconie kinderen van de voedselbank
8 oktober Diaconie plaatselijk diaconaat
15 oktober ZWO Oekraïne
22 oktober Diaconie Sant Egidio in Apeldoorn
29 oktober ZWO Victory4all

Je kunt je bijdrage storten op de bankrekeningen van Diaconie en ZWO.
                          
Diaconie: NL37RABO0311026494             
ZWO:    NL58RABO0316109983 
 
 
ANBI ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie  
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan via de email op het volgende adres:
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!