Diaconale en ZWO collecten in de maanden september en oktober 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden september en oktober 2021

               
5 september    ZWO: Werelddiaconaat,
Ghana (Kerk in Actie)
12 september Diaconie: Plaatselijk diaconaat
19 september   Diaconie: Leger des Heils, afdeling Gelderland
26 september ZWO: Vredeswerk, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen (Kerk in Actie)
3 oktober  Diaconie: De Hezenberg in Hattem, centrum voor o.a. retraites, bezinning en pastorale begeleiding
10 oktober Diaconie: Plaatselijk diaconaat
17 oktober ZWO: Werelddiaconaat, Kameroen (Kerk in Actie)
24 oktober Diaconie: De Herberg, pastoraal en diaconaal centrum in Oosterbeek
31 oktober Diaconie: Plaatselijk diaconaat

Dit rooster is onder voorbehoud.           
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarverslag 2020 diaconie Jaarverslag 2020 diaconie
Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:
  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de bestaande leden
Deze drie speerpunten zijn richtinggevend voor de activiteiten van de werkgroep diaconie in 2020.

 
lees meer »