Vrijwilligers gevraagd om te koken voor het Kruispunt in Arnhem Vrijwilligers gevraagd om te koken voor het Kruispunt in Arnhem


Iedere dag zijn dak- en thuisloze mensen welkom in de huiskamer van Het Kruispunt. Tussen 16.30 tot 19:00 uur wordt er een maaltijd voor ongeveer 25 mensen geserveerd.


Voor dinsdag 15 februari heeft de diaconie een toezegging gedaan om voor de mensen van het Kruispunt te koken.
Wie wil zich als vrijwilliger beschikbaar stellen om met 1 of 2 andere gemeenteleden een maaltijd te verzorgen?
 
lees meer »
 
collectes zondag 23 januari collectes zondag 23 januari
Diaconale collecte
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor Stichting NaasteStichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Zutphen. Zij bieden nazorg aan (ex-) gedetineerden bij de terugkeer in de maatschappij. Individuele begeleiding van (ex-) gedetineerde is zeer effectief. Het vergroot de kans op goede resocialisatie en minimaliseert hiermee een terugval naar criminaliteit.
 
lees meer »
 
Producten voor de Voedselbank Producten voor de Voedselbank
Bij het voedselpakket werd op 24 december een supermarktbon van € 25,-- overhandigd aan de klanten van de voedselbank van Eerbeek. Fijn dat dit mogelijk is gemaakt door collecte en giften die bij de diaconie zijn binnengekomen, dank daarvoor.


Bij het uitgiftepunt werden ook allerlei producten gebracht uit kerstpakketten van bewoners uit de gemeente, deze producten werden verdeeld over de voedselpakketten en gingen mee bij de uitreiking.

In de kerk komt een krat voor donatie van (let wel!) houdbare producten uit jullie kerstpakket met daarop: Voedselbank. Spelletjes, (kindervoorlees)boekjes, handige  of leuke huishoudspullen zijn ook welkom.


Voor vragen stuur een mail naar Gea van Dijken gwvandijkenwerkman@gmail.com of bel (liefst ’s avonds) 06 23002653
 
 
ANBI ANBI
Bekijk de ANBI gegevens van onze diaconie  
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarverslag 2020 diaconie Jaarverslag 2020 diaconie
Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:
  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de bestaande leden
Deze drie speerpunten zijn richtinggevend voor de activiteiten van de werkgroep diaconie in 2020.

 
lees meer »