Opbrengst diaconale collecte rampenfonds Opbrengst diaconale collecte rampenfonds
Vorige week vroeg de diaconie om een bijdrage voor de gedupeerden van de overstromingsramp in Limburg.

Deze collecte heeft via de inzameling in de kerkdienst en de bijdragen via de bank € 423 opgebracht. De diaconie wil dit bedrag graag verdubbelen uit solidariteit met alle gedupeerden in Limburg en € 850 overmaken naar de bankrekening van het rampenfonds.Wij willen iedereen die een bijdrage gegeven heeft aan deze collecte hartelijk bedanken.

Piet Breen, namens de diaconie
 
 
Diaconale collecte zondag 1 augustus Diaconale collecte zondag 1 augustus
De diaconie probeert zoveel mogelijk diaconale projecten in onze regio te steunen.

Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor Het Passion in Hummelo.Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht.
 
lees meer »
 
Vakantietasjes zijn uitgedeeld! Vakantietasjes zijn uitgedeeld!Samen met de diaconie van Brummen hebben we ruim 80 vakantietassen uit kunnen delen aan kinderen die niet op vakantie kunnen. Leuke tassen via de PKN ingekocht, voor meisjes en jongens, en ingedeeld naar leeftijd. In elke tas zat een spelletje, een boek, speelgoed voor in het water, een bal, 2 flesjes drinken, kleurtjes etc.
Ook zaten er tegoedbonnen in van de kledingbeurs, voor een lekker ijsje en voor een heerlijke pannenkoek.

Op zaterdag 17 juli konden de tassen bij de kerk opgehaald worden en zagen we blije en dankbare gezichten.         

Met dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt door te geven aan de collectes, maar ook onze lokale ondernemers Tabor, Primera, IJssalon Zoet, SKKB, DA-drogist, Plus, Hendriks en de Brugkabouter.
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden juli en augustus 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden juli en augustus 2021

4 juli              ZWO: Oekraïne

11 juli             Diaconie: Plaatselijk diaconaat

18 juli             Diaconie: Stoelenproject de Duif in
                      Arnhem, opvang voor daklozen

25 juli             Diaconie: Rampenfonds Limburg

1 augustus     Diaconie: Het Passion in Hummelo,
                       time-outvoorziening voor dak- en
                       thuislozen

8 augustus     ZWO: Victory4all

15 augustus   ZWO: Zending, Pakistan (Kerk in Actie)

22 augustus   Diaconie: Sant Egidio in Apeldoorn,
                       opvang vluchtelingen, daklozen en
                       kledingbank

29 augustus   Diaconie: Plaatselijk diaconaat

Dit rooster is onder voorbehoud.           
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarverslag 2020 diaconie Jaarverslag 2020 diaconie
Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:
  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de bestaande leden
Deze drie speerpunten zijn richtinggevend voor de activiteiten van de werkgroep diaconie in 2020.

 
lees meer »