Wat wel kan in coronatijd! Wat wel kan in coronatijd!
 Coronatijd een tijd om stil te staan bij…..
…wat er allemaal niet kan, en dat is veel!… maar ook…
..wat wel kan! En dat smaakt naar meer!!
Dat kan dus, jawel,  in de gemeente Brummen!! 😊

Wie tovert er een lach op de gezichten van de mensen die extra moeilijk  zitten in corona crisistijd? Al die vrijwilligers die de maaltijden bereiden en verspreiden! Nu al 500 maaltijden per week! Noaberschap is een groot goed blijkt nu ook weer.


 
lees meer »
 
Diaconale collecte zondag 29 november Diaconale collecte zondag 29 november

Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de Stichting Sant’Egidio in Apeldoorn.Op het logo is de vertrouwde regenboog te zien, een verbinding tussen mensen. Ook is de duif te zien met een palmtakje in de snavel, een symbool van vrede.
 
lees meer »
 
Diaconie steunt nieuwe maaltijdendienst Korenmolen Diaconie steunt nieuwe maaltijdendienst Korenmolen

 
lees meer »
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden november en december Diaconale en ZWO collecten in de maanden november en december

Collecterooster 2020 diaconale doelen november
en december 2020
           
1-nov   Schuldhulpmaatje Apeldoorn        
8-nov   Voedselpakketten voor de Oekraïne        
15-nov   ZWO        
22-nov   Plaatselijk diaconaat        
29-nov   Sant Egidio        
6-dec   ZWO        
13-dec   Hadassa Hoeve in Ane        
20-dec   Plaatselijk diaconaat        
24-dec   ZWO kinderen in de knel        
25-dec   ZWO kinderen in de knel        
27-dec   Bartimeus        
           
lees meer »
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconaat Werkgroep Diaconaat
De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam. 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarplan Jaarplan

Er zijn drie speerpunten richtinggevend voor de activiteiten van het college van diakenen in 2020. 

  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de leden
lees meer »