Diaconale collecte zondag 16 mei Diaconale collecte zondag 16 mei
Deze week wil de diaconie jouw aandacht en bijdrage vragen voor de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem.De afdeling Eerbeel-Hall van de Zonnebloem verzorgt diverse activiteiten voor de bewoners van ons dorp. Zo worden er rolstoelwandelingen georganiseerd, musea bezocht maar ook creatieve wokshops gegeven. Naast de vele activiteiten van de Zonnebloem wordt er door vrijwilligers ook bezoekwerk gedaan.

Meer informatie over de Zonnebloem vind je op www.zonnebloem.nl/eerbeek-hall

De bijdrage voor deze collecte kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 16 mei Zonnebloem.
 
 
Diaconale en ZWO collecten in de maanden mei en juni 2021 Diaconale en ZWO collecten in de maanden mei en juni 2021


2 mei 
       ZWO: Victory4all

9 mei          Diaconie: Plaatselijk diaconaat

16 mei        Diaconie: Zonnebloem afdeling Eerbeek

23 mei        ZWO: Pinksteren Zending, Egypte (Kerk in Actie)

30 mei        Diaconie: Hospice Beekbergen en Zutphen

6 juni          Diaconie: Actie vakantietas

13 juni        ZWO: Werelddiaconaat, Zuid-Afrika (Kerk in Actie)

20 juni        Diaconie: Plaatselijk diaconaat

27 juni        Diaconie: Hadassa Hoeve, woon- en werkvoorziening voor jonge kwetsbare vrouwen

Dit rooster is onder voorbehoud.           
 
lees meer »
 
Bloemengroet vanuit de Kruiskerk Bloemengroet vanuit de Kruiskerk

Al vele jaren gaat er elke zondag een bloemengroet vanuit de Kruiskerk naar iemand die ons medeleven nodig heeft.

Weet je iemand die ziek is of wel een steuntje in de rug kan gebruiken d.m.v. de zondagse bloemen geef hem of haar dan op. Graag bij de opgave de reden vermelden.

Opgave kan bij de scriba van de kerk via de email op het volgende adres:
scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
 
 
Diaconaat

DiaconaatDe diaconie is namens en samen met alle gemeenteleden van de Kruiskerk Eerbeek op vele terreinen in de samenleving actief in Eerbeek en ook daarbuiten, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen.

Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht (kunnen) komen.

De diaconie wil zo praktisch mogelijk bezig zijn en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken.  
 

lees meer »
 
Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
 


De Werkgroep is actief op het werkveld van de diaconie, verbindend, samenwerkend en behulpzaam.

 
lees meer »
 
Lokale samenwerking Lokale samenwerking

Als Diaconie werken wij graag samen met andere partners met min of meer gelijke doelen.
Op lokaal niveau kan dat heel goed met de Sociale kaart van Team voor Elkaar.


lees meer »
 
Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

De inkomsten van de Diaconie bestaan voornamelijk uit giften en collectes.
De Werkgroep Diaconie kiest zo transparant mogelijk haar doelen.
Soms moet per direct een doel centraal gesteld worden, zoals bij een ramp of een crises als Corona.
U kunt ons ook een doel aanreiken!
 
lees meer »
 
Jaarverslag 2020 diaconie Jaarverslag 2020 diaconie
Naar aanleiding van het imago-onderzoek in 2015 zijn drie speerpunten benoemd, t.w.:
  1. Naar buiten treden
  2. Persoonlijk contact
  3. Oog voor de bestaande leden
Deze drie speerpunten zijn richtinggevend voor de activiteiten van de werkgroep diaconie in 2020.

 
lees meer »