Diaconaat

Diaconaat


Werkgroep diaconaat van de Kruiskerk Eerbeek

De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met andere organisaties in de samenleving, uit andere kerken en ook daarbuiten die evenals de diaconie zich inzetten voor mensen in de knel. De diaconie doet dit met het ondersteunen van lokale, provinciale, landelijke en mondiale projecten door middel van financiële hulp, collecten, kerstattenties, materiële en/of immateriële hulp. 

De werkgroep diaconaat heeft nauw contact met het Team voor Elkaar van de gemeente Brummen. Nadere informatie is te vinden onder het kopje ‘Lokale samenwerking’.

Binnen de werkgroep zijn een aantal commissies werkzaam zoals de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking, voor informatie zie onder ZWO.

Voor een overzicht van de komende diaconale collecten zie onder Collecterooster.

De samenstelling van de werkgroep diaconaat kan je vinden onder Werkgroep diaconaat

Voel je je aangetrokken tot het werk als diaken of wil je nadere informatie stuur dan een e-mail naar Diaconie@kruiskerkeerbeek.nl                                                                               
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Of loop eens binnen tijdens een inloopochtend. Elke dinsdag vanaf 10.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk. Voor iedereen toegankelijk! Gezellig en ontspannen. Vrijwilligers uit de gemeente zorgen dat de koffie klaar staat. Ook kun je worden gehaald als dat nodig is.
 

terug