Werkgroep Diaconie Werkgroep Diaconie
Werkgroep Diaconie

Ruud van Silfhout

Voorzitter

vacant

Secretaris

vacant

Penningmeester

vacant

Rayondiaken rayon zuid

Anke Los

Rayondiaken rayon noord en aanspreekpunt van diverse diaconale activiteiten:
  

- koffiedrinken na de kerkdienst en elke dinsdagmorgen
- bloemendienst  
- contactmiddag voor ouderen 
- kerkvervoer 

 

 

E-mail  Diaconie@kruiskerkeerbeek.nl                                                                               

Postadres
Dr. Gunningstraat 27
6961 DJ Eerbeek

Bankrekeningnummer   Diaconie PG Eerbeek

NL37 RABO 031.10.26.494

De diakenen zijn verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, als raad zelf beheren en besteden. Het diaconaat is verbonden met de liturgie. In de liturgie heeft de diaken een eigen unieke taak en rol:

  • Verantwoordelijk voor de collecte-inzameling en vragen om betrokkenheid bij het diaconale werk (o.a. via informatie in het KruisPunt, de nieuwsbrief en de website).
  • Betrokken bij de voorbereiding en het uitdelen tijdens het Heilig Avondmaal.
  • Betrokken bij voorbereiding van diensten o.a. op Witte Donderdag en de diaconale dienst.

Onder de Werkgroep diaconaat ressorteren  de volgende commissies:

  • Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
  • Kookgroep 
  • Commissie ouderenmiddag/kerstmiddag
  • Commissie die de wekelijkse koffieochtend organiseert
  • Kringloop De Bongerd
terug