Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
De boekhouding van de Hervormde Gemeente werd nog handmatig gedaan maar langzaam maar zeker gedeeltelijk geautomatiseerd, evenals de bijdragen van Actie Kerkbalans. In die tijd werden ook de bankbetalingen geautomatiseerd en het mailverkeer kwam op gang.

Omstreeks 1999 kwam de samenwerking tussen Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk goed op gang en de samenwerkende kerken gingen vanaf begin 2002 verder onder de naam ‘SOW-gemeente Eerbeek’.
Tijdens de verbouwing van de Kruiskerk kreeg het kerkelijk bureau een tijdelijk verblijf in De Bongerd. Na de verbouwing verhuisde het kerkelijk bureau naar de huidige ruimte in de Kruiskerk. Dat was een hele verbetering, een mooi kantoor met voldoende ruimte om alle administratieve informatie goed op te bergen en prettig om in te werken.

Werkzaamheden
De hoeveelheid werkzaamheden groeide geleidelijk aan, waardoor meer ondersteuning nodig was. Momenteel zijn de volgende personen betrokken bij de werkzaamheden voor de administratieve en financiële taken die vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgroep beheer.

Hans Braun is penningmeester van de werkgroep beheer . Hij maakt de begroting en de jaarrekening en zorgt voor het betalen van de rekeningen. Ook de salarisverwerking voor de vaste medewerkers valt onder zijn verantwoordelijkheid.

Piet Hijma verzorgt voor een groot deel de administratie voor Actie Kerkbalans. In januari en februari als Actie Kerkbalans wordt gehouden, worden alle gegevens ingevoerd in het Leden Registratie Programma (LRP). Eenmaal per maand zorgt Piet voor de incasso’s.

Bouktje Hovenga is coördinator Actie Kerkbalans. Zij is actief betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van deze actie met ondersteuning van de commissie Geldwerving. Ook de mogelijkheid voor gemeenteleden om ‘digitaal’ mee te doen, valt onder haar verantwoordelijkheid. Hiernaast verwerkt zij iedere maand alle binnengekomen betalingen in LRP.

Maurits Roos verzorgt de administratie en incasso’s van ons kerkblad KruisPunt.

Alie Roos en Henk Kamp verzorgen de ledenadministratie. Henk informeert de belanghebbenden, zoals de predikanten over de binnengekomen mutaties. Alie Roos zorgt o.a. voor handmatige wijzigingen in het ledenbestand en dat deze informatie bij de betreffende personen komt.

Jan Los verwerkt de collectes en houdt de boekhouding bij. Hij heeft deze werkzaamheden overgenomen van Clara Uenk.

Albert van Ooijen zorgt o.a. voor het verwerken en behandelen van de binnengekomen e-mailberichten, post, facturen en allerlei andere werkzaamheden. Ook collectebonnen zijn via hem verkrijgbaar. Hans Braun en Albert onderhouden ook de contacten met het Pensioenfonds, Kerkelijk Administratie Kantoor m.b.t. de salarissen van de medewerkers, Arbodienst, Belastingdienst, ANBI vastleggingen e.d.

Het kerkelijk bureau is momenteel 2 keer per week geopend, op maandag- en donderdagmorgen, van 9.00 tot 12.00 uur. Gemeenteleden kunnen dan terecht voor vragen met betrekking tot verschillende administratieve zaken. Ook kunnen er dan collectebonnen worden gekocht.

Voor contact: kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl
 
terug