Archivering Archivering


Wat doet de archiefbeheerder van de Kruiskerk Eerbeek met de stukken?

Tot 2003 was er in Eerbeek geen archiefcommissie. Eind 2003 heeft er op initiatief van het toen nog Stads-en Streekarchief Zutphen, nu het Regionaal Archief Zutphen, een eerste gesprek plaatsgevonden.
Er is toen afgesproken dat de Eerbeekse kerken eens per 10 jaar documenten in een vastgelegde structuur zouden aanleveren.
De documenten mogen geen nietjes, plastic, schimmel of ongedierte bevatten.

De zuurvrije archiefdozen en omslagen worden door het archief beschikbaar gesteld.
De overgedragen archieven worden in bewaring gegeven, maar blijven eigendom van de Kruiskerk.
Bij de overdracht wordt een “ akte van in bewaargeving” getekend, vervolgens worden ze in geconditioneerde ruimtes opgeslagen. 
Naar aanleiding van dit gesprek is er begin 2004 een archiefcommissie gevormd bestaande uit Corry Slingerland en Gert van der Pol.


Volgorde van aanpak

De commissie is begonnen met het archief van de Hervormde Gemeente Eerbeek. Op de zolder van De Bongerd stonden veel dozen.
Iedere maandagmorgen is er gewerkt om de stukken van 1945 tot 2002 uit te zoeken.
Ook werden er documenten aangeleverd naar aanleiding van oproepen in de kerkbladen.
Soms leverde dat verrassende vondsten op zoals Kerkklokken (Kerkblad) van 1931-1940 en een aantal nieuwsbrieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Uiteindelijk zijn de eerste 4 archiefdozen in mei 2007 aan het archief in Zutphen overgedragen en de overige op 2 maart 2011.
Dit archief beslaat de periode 1858 tot en met 2001.Foto in Zutphen

Ook bij de Gereformeerde Kerk stonden twee kasten met archiefstukken. Na een oproep werden Bert de Vries en Peter van den Brink bereid gevonden ons bij te staan.
Zij hebben in de eerste periode stukken geordend en dubbele documenten verwijderd.


Eind 2010 is een begin gemaakt met het gereedmaken van de stukken van de Gereformeerde Kerk voor het archief in Zutphen.
Eind 2011 is dit archief over de periode 1962 tot en met 2001 naar Zutphen gebracht.


Vervolgens werd het archief van de Samen Op Weg Gemeente Eerbeek verzameld en uitgezocht, dit betrof de periode 2002 tot en met 2006.
Dit archief is in mei 2013 overgedragen.


Tenslotte werd begonnen met het archief van de Protestantse Gemeente Eerbeek van 2007 tot en met mei 2016. Inmiddels was Ada Jansen tot de archiefcommissie toegetreden.
In 2019 zijn Gerrit Busweiler en Harry Veenbergen bereid gevonden om samen met Ada de taken van Corry en Gert over te nemen.
De archieven over deze 10 jaar zijn in november 2019 aan het Regionaal Archief in Zutphen overgedragen.
Op 1 januari 2020 zijn Corry en Gert uit de archiefcommissie getreden.           

In het Regionaal Archief Zutphen zijn nu 4 archieven met kerkelijke documenten:
  • Nederlands Hervormde Gemeente Eerbeek, periode 1858 t/m 2001, archiefnummer 2017;
  • Gereformeerde Kerk EerbeekLaag Soeren, periode 1962 t/m 2001, archiefnummer 2081
  • Samen Op Weg Gemeente Eerbeek, periode 2002 t/m 2006, archiefnummer 2084;
  • Protestante Gemeente Eerbeek, periode 2007 t/m 2016, archiefnummer 2095.
Via de website van het Regionaal Archief Zutphen www.regionaalarchiefzutphen.nl  zijn de inhoudsopgaven van deze archieven te bekijken.
De genoemde inhoudsopgaven zijn te vinden door bij de zoekopdracht het archiefnummer in te toetsen. Er kan ook op naam van het archief worden gezocht.
Om de stukken zelf te bekijken moet men naar het Regionaal Archief Zutphen, want die zijn niet online.
Veel documenten hebben een geheimhoudingstermijn van 50 of 75 jaar. Met toestemming van de voorzitter en secretaris van de Werkgroep Beheer kunnen sommige stukken toch ter inzage worden opgevraagd. Stukken van algemene aard kunnen altijd worden geraadpleegd.


Vanaf 2016 bouwt de archiefcommissie weer aan een nieuw archief. Veel documenten zijn op papier, maar steeds meer worden documenten nu digitaal aangeleverd en opgeslagen.
Het te archieveren materiaal kan worden aangeleverd via archiefcommissie@kruiskerkeerbeek.nl.


 
terug