WOW Zulke blije gezichten in Malawi voor 230 Schoenendozen uit Eerbeek vanuit de Jacobsladder! WOW Zulke blije gezichten in Malawi voor 230 Schoenendozen uit Eerbeek vanuit de Jacobsladder!Op 15 februari kreeg ik dit bericht binnen van Jolien Schulte.
Vanuit de Jakobsladder (die ook de Kliederkerk organiseert) werd vorig jaar de aktie Schoenendoos georganiseerd, waarvoor de kinderen van de Enk en de Triangel meer dan 230 schoenendozen vulden met schoolspulletjes en speelgoed voor kinderen in Malawi.
Jolien heeft deze aktie samen met Jakko Nieuwenhuis georganiseerd. Jolien en Jakko geven les op de Enk en Triangel en maken deel uit van ons Pioniersteam. 
Jolien zou meegaan naar Malawi maar dat ging niet door vanwege Corona. Gelukkig zijn de schoenendozen wel verstuurd naar Malawi en uitgedeeld.
We kregen een warm DANKJEWEL UIT MALAWI !


Marti Koster
Lees maar eens dit verhaal. Zo mooi!
 
lees meer »
 
Kliederkerk op de PKN website Kliederkerk op de PKN website
Er is een mooi artikel over de Kliederkerk op de PKN website, van harte aanbevolen!!!
 
Kliederkerk

Kliederkerk

Creatief, gezellig, samen bezig zijn met geloven!

Gastvrij, creatief en aantrekkelijk voor gezinnen. Steeds meer kerken ontdekken hoe er vanuit de georganiseerde chaos van kliederkerk nieuwe contacten ontstaan tussen mensen van alle generaties. En hoe er al ontdekkend geleerd wordt over God en elkaar. Kliederkerken zijn er in verschillende soorten en maten, van activiteit van een kerk tot een pioniersplek. Een doorsnee kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Wat is een kliederkerk?
Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Dat is kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden. De naam kliederkerk is niet voor niets gekozen. Het wijst op de chaos, het geklieder, van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit van kliederkerk en de focus op ‘samen’, helpen kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor van Jezus te gaan. 

Lees meer hoe de PKN de Kliederkerk beschrijft:

Bekijk de video

En de website:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kliederkerk/

 

 
Kliederkerk in Eerbeek Kliederkerk in Eerbeek
Kliederkerk en Jakobsladder, een terug- en vooruitblik.


In september 2018 werd een pionierscontract ondertekend tussen de Protestantse Gemeente Eerbeek en de landelijke kerk. Daarin spraken we af dat we ons gezamenlijk en in samenwerking met de basisscholen de Triangel en de Enk zouden inzetten om in Eerbeek een plek te creëren waar ouders en kinderen samen iets van het christelijk geloof konden ontdekken, beleven en vieren, een zgn. ‘pioniersplek’. Van dit soort plekken zijn er inmiddels meer dan 100 in Nederland.
 
lees meer »