Thema van de 1e zondag van de 40-dagentijd is "de zieken bezoeken" Thema van de 1e zondag van de 40-dagentijd is "de zieken bezoeken"
Zie Mattheus 25: 36 “ Ik was ziek en jullie bezochten mij”
De werkgroep liturgisch schikken heeft een schikking gemaakt naar aanleiding van dit thema.
 


Toelichting bij  de schikking:
Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen ziet u vergeet-mij-nietjes. Ook ziet u een hart rond de schikking. Het groene hart komt elke week terug in deze 40 dagen tijd die het thema warm-hartigheid heeft. Aan de voet van de schikking vindt u gedroogde lavendel, wat een geurig symbool is voor goede zorg.
Namens de werkgroep liturgisch schikken, Aty Busweiler
 
Annelies Crama Annelies CramaAnnelies Crama – van Osnabrugge, de nieuwe voorzitter van de Kerkenraad
Graag vertel ik u in het kort over mijn achtergrond.
In het komend Kruispunt zal ik verder ingaan op mijn voorzitterschap.
 
lees meer »
 
Brochure bloemschikken in de 40 dagen tijd Brochure bloemschikken in de 40 dagen tijd
 

De bloemschiksuggestie in de brochure ‘Liturgisch bloemschikken voor de Veertigdagentijd en Pasen 2021’ is geïnspireerd op het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’. Vanwege corona is bij het ontwerpen van de bloemschikking rekening gehouden met een aantal praktische zaken. De schikking is bijvoorbeeld alleen te maken en de materialen zijn makkelijk verkrijgbaar. Ook is een thuisvariant in de brochure opgenomen. Vraag hier de brochure gratis aan.

Het zou heel leuk zijn als u ook zelf een stukje maakt en al dan niet met een een foto en of  toelichting stuurt aan de commissie bloemschikken@kruiskerkeerbeek.nl
Onze commissie bloemschikken gaat hier ook mee aan de gang. Zie hier ook ander werk van onze bloemschikcommissie.

 
Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen Vervoer per auto, ringleiding, rolstoelen

Vervoer per auto kan worden geregeld voor hen die niet zelf naar de kerk kunnen komen. 

Voor doven en slechthorenden is er in de kerk een ringleiding aanwezig.
Het verdient aanbeveling om in de buurt van de zijpaden plaats te nemen om dat daar de werking van de ringleiding optimaal is. 

De kerk is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Contactpersoon Kerkvervoer: Willeke Schutte (tel.655594)
 
Bloemschikken Bloemschikken

Liturgisch bloemschikken

Met liturgisch bloemschikken willen we een schikking maken die een meerwaarde heeft voor de dienst in hoogtijdagen.
De schikking heeft te maken met de liturgie en met het thema van de viering.
Met vorm, kleur en symboliek wordt dit verbeeld.
We overleggen ruim van te voren met de voorganger en kinderkerk wat het thema is en welke teksten er gebruikt worden.
Het is fijn als de voorganger in de dienst aandacht schenkt aan de schikking, waarbij ook de kinderen betrokken worden.
 
lees meer »
 
Boekentafel Boekentafel

In de hal van de kerk staat een boekentafel.
Er liggen geen nieuwe boeken op, maar je kunt de boeken lenen of tegen een kleine vergoeding (vrije gift) het boek houden of misschien wel cadeau geven.
Ook is er een mogelijkheid om een hoek in te brengen of te ruilen.

 
Stiltetuin Stiltetuin
  

In 2009 werd de stiltetuin aangelegd na de renovatie van de Kruiskerk.
De zijkant tegen de kerkmuur en de achterkant rondom het rozenperk behoren tot de stiltetuin.
Het is best wel een klus om de stiltetuin bij te houden.
Maar er is wel waardering voor en het wordt met plezier gedaan. Van de koster horen we dat er nogal eens fietsers of wandelaars de tuin bezoeken.
De knooppunt fietsroute gaat langs de kerk en er staan verwijsbordjes naar de stiltetuin.
 
lees meer »
 
Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk" Tijdelijk even niet "Eten in de Kruiskerk"

Elke 2e woensdag van de maand eten in de Kruiskerk.
We beginnen om 17:30 uur en eindigen omstreeks 19:00 uur.
Kosten € 6.00 voor volwassenen en € 2.50 voor kinderen tot 12 jaar (of naar draagkracht).
Opgave t/m zondag 12.00 uur, voorafgaande aan de 2e woensdag bij Ria Boomsma (0313 654855) of Arda Bijl (0313 651847).

Helaas kan 'samen eten' i.v.m. de coronamaatregelen (voorlopig) nog niet doorgaan tot januari 2021.
Informatie: Ria Boomsma en Arda Bijl.

 
Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen

Elke 1e woensdag van de maand, behalve in juni, juli en augustus, wordt er door de "commissie ouderenmiddag" een contactmiddag voor ouderen georganiseerd.
Deze middagen zijn bedoeld voor onze oudere gemeenteleden. 

Tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten om nog niet te starten met onze maandelijkse bijeenkomsten. Als kwetsbare leeftijdsgroep is voorzichtigheid voor u en ons nog steeds belangrijk en de 1.5 meterafstand is in de ontmoetingsruimte van de kerk niet mogelijk. U hoort natuurlijk van ons als we weer gaan beginnen.  Hartelijke groet van Jeanette, Tineke, Lummy, Ali en Nelly  

lees meer »
 
Nog geen Reparatiecafé

Nog geen Reparatiecafé
Het is nog niet bekend wanneer het reparatiecafé weer open gaat.

In normale tijden is het Reparatiecafé in De Bongerd elke laatste dinsdag van de maand van 10.00 - 12.00 uur geopend. Houd hiervoor de nieuwsbrief in de gaten.
 
lees meer »