Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren


De leden van de Werkgroep Vieren zijn:
Anja Boerefijn (voorzitter)
Ineke van Garderen (secretaris, notulist)
Marti Koster (vertegenwoordiging pastores)
Jos van de Guchte (commissiewerk, verbinder)
Jillert Tick (techniek, pr/communicatie,  KKR)
Contact: 
Wgvieren@kruiskerkeerbeek.nl        

De Werkgroep Vieren is verantwoordelijk voor:
-      de organisatie van de zondagse erediensten en andere diensten;
-      de invulling van het preekrooster;
-      evaluatie van de zondagse erediensten en de orde van dienst;
-      advies geven en initiatieven ontplooien ter verlevendiging en vernieuwing van de kerkdiensten;

-      het initiëren, kritisch volgen en evalueren van bijzondere vieringen, bv. rond de feestdagen;
-      ondersteuning van de diverse commissies die onder haar verantwoordelijkheid werken;
-      het maken, uitvoeren en evalueren van een jaarplan.

De volgende commissies vallen onder de werkgroep:
- NU FF Anders (Esther Bons)   
- organisten (of pianisten) (Leen Jacobs)        
- cantorij (Jurriaan Steen)   
- projectkoor (Eveline der Nederlanden)                     
- lectoraat (Annelies Kramer)  
- liturgische bloemschikking (Aty Busweiler)               
- commissies videodiensten en livestream                  
- commissie preekvoorziening (Aad v.d. Ruijt)                         
- communicatie, pr intern en extern                          

 
terug