Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
De leden van de Werkgroep Vieren zijn:
Leen Jacobs (voorzitter)
Jillert Tick (secretaris, notulist)
Marti Koster (vertegenwoordiging pastores)
Ria Boomsma
Roland Schaink
Contact: 
Wgvieren@kruiskerkeerbeek.nl        

De Werkgroep Vieren is verantwoordelijk voor:
-      de organisatie van de zondagse erediensten en andere diensten;
-      de invulling van het preekrooster;
-      evaluatie van de zondagse erediensten en de orde van dienst;
-      advies geven en initiatieven ontplooien ter verlevendiging en vernieuwing van de kerkdiensten;

-      het initiëren, kritisch volgen en evalueren van bijzondere vieringen, bv. rond de feestdagen;
-      ondersteuning van de diverse commissies die onder haar verantwoordelijkheid werken;
-      het maken, uitvoeren en evalueren van een jaarplan.

De volgende commissies vallen onder de werkgroep:
- NU FF Anders (Jelte Rintjema)                                      - contactpersoon Jillert Tick
- organisten (of pianisten) (Leen Jacobs)                          - contactpersoon Leen Jacobs   
- cantorij en projectkoor (Jurriaan Steen)                       - contactpersoon Leen Jacobs                
- lectoraat (Annelies Kramer Freher)                                - contactpersoon Marti Koster
- liturgische bloemschikking (Aty Busweiler)                     - contactpersoon Ria Boomsma                               
- commissie preekvoorziening (Marina van Silfhout)          - contactpersoon Leen Jacobs                  
                          

 
terug