Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten Tarieven zaalhuur, trouwdiensten en rouwdiensten
  Contactpersoon: koster , Koster@kruiskerkeerbeek.nl  
  Vergoedingen voor rouw- en trouwdiensten: € 775,00
  Dit bedrag omvat huur kerkzaal, predikant, organist en liturgie  
     
  Vanuit aula of begraafplaats met predikant of pastor (dienst) € 500,00
  Bedrag is excl. liturgie (€ 50,00) en/of organist (€ 50,00)  
  Live-stream € 400,00
  Op dit bedrag en op de kosten van livestreamen wordt voor eigen gemeenteleden in mindering gebracht:  
  het totale bedrag aan vrijwillige bijdrage over de afgelopen 3 jaar.  
     
Voorbeeld :    
  Trouwdienst  (incl.bijbel) € 775,00
  Kerkelijke bijdrage 3 jaar (bv. 3x € 150,00) € 450,00
  Gemeentelid krijgt een rekening van € 325,00
     
Opmerking : In bijzondere gevallen (na overleg) bij het niet kunnen voldoen, beslist de Werkgroep Beheer.   
     
Verhuur van zalen in de Kruiskerk en de Bongerd (tarieven per dagdeel):  
     
  kerkzaal (incl. ontmoetingsruimte) € 175,00
  ontmoetingsruimte € 50,00
  consistorie € 25,00
  administratie € 25,00
  consistorie als opbaarruimte*    (per 24 uur) € 75,00
  * (alleen voor gemeenteleden)  
  zaal in de Bongerd € 35,00
  gebruik orgel € 25,00
  gebruik piano € 25,00
  uitgebreide geluidsinstallatie (incl. bediening) € 75,00
  gebruik livestream voor thuis meekijken (incl.bediening) € 400,00
  camera + dvd (statische opname) € 50,00
  beamer kerkzaal incl. bediening € 50,00
  beamer ontmoetingsruimte € 25,00
     
Consumpties:  
  koffie met cake/krentenbrood € 2,70
  koffie/thee, 
Fisdrank, bier, wijn
€ 1,50
€ 2,00
  belegd broodje € 2,50
  krentenbol € 1,75
  soep € 2,50
  lunch/koffietafel (incl. soep) € 17,50
     
terug