schikking 2e zondag 40 dagen tijd 2024 schikking 2e zondag 40 dagen tijd 2024

 
Wit licht
Glans van God
Hemel
en aarde
worden verbonden 

Marc 9: 2-10
Verheerlijking op de berg. 
Mozes en Elia verschijnen. 
terug