Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen Nieuwe Kruiskerk e-mailadressen
In het voorjaar van 2020 heeft de kerkenraad op advies van de Werkgroep Beheer besloten om over te gaan naar een nieuwe website, namelijk naar een website van de PKN.
Dat betekende ook dat er nieuwe kerkelijke e-mailadressen dienden te komen.
Daar was nog een andere reden voor. Met name de scriba's hadden er last van dat veel gmail-adressen van kerkleden niet actief konden worden benaderd.
Met de nieuwe server, die evenals de nieuwe website is ondergebracht bij HumanContent, is dit verholpen.

De nieuwe kerkelijke e-mailadressen eindigen allemaal op ....@kruiskerkeerbeek.nl.
Tot eind december 2020 worden e-mails die naar "oude"  kerkelijke e-mailadressen worden gezonden, automatisch doorgezonden naar het nieuwe e-mailadres.
Ook krijgt de afzender een melding dat er een nieuw adres is. 
Als je gebruik maakt van kerkelijke e-mailadressen pas deze dan nu aan.
Het invoeren van nieuwe e-mailadressen is een aanzienlijke verandering.
Dit zal zeker enig ongerief gaan opleveren, maar we hopen dat we na een korte overgangstijd daar uit zijn. 
Bij grote verzendingen geldt een limiet van 100 e-mails per uur, houd daar rekening mee.

Voor verbeteringen en suggesties kan je een e-mail sturen naar
Henk van den Beld ICT@kruiskerkeerbeek.nl 
of naar
Jan van Rheenen
Website@kruiskerkeerbeek.nl
                                                                                         
Een overzicht van de nieuwe adressen is hieronder opgenomen.
 
Dorien.pol@kruiskerkeerbeek.nl
Marti.koster@kruiskerkeerbeek.nl

Thecla.cornet@kruiskerkeerbeek.nl    
Kerkenraad@kruiskerkeerbeek.nl
Scribaat@kruiskerkeerbeek.nl
Koster@kruiskerkeerbeek.nl
Redactie@kruiskerkeerbeek.nl  

Overige adressen alfabetisch:

archiefcommissie@kruiskerkeerbeek.nl
Beamteam@kruiskerkeerbeek.nl
Beheer@kruiskerkeerbeek.nl   (extern adres)
Cantorij@kruiskerkeerbeek.nl

Diaconie@kruiskerkeerbeek.nl (extern adres) 
Drukwerk@kruiskerkeerbeek.nl
Groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl
ICT@kruiskerkeerbeek.nl
Info.kerkbladen@kruiskerkeerbeek.nl
Jongerenraad@kruiskerkeerbeek.nl
Kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl
Kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl

Kerkenmarkt@kruiskerkeerbeek.nl  (extern adres)
Kinderkerk@kruiskerkeerbeek.nl
Kliederkerk@kruiskerkeerbeek.nl    
Lectoraat@kruiskerkeerbeek.nl

Livestream@kruiskerkeerbeek.nl
liturgischbloemschikken@kruiskerkeerbeek.nl
Musical@kruiskerkeerbeek.nl
Nieuwsbrief@kruiskerkeerbeek.nl
Nuffanders@kruiskerkeerbeek.nl      
Organisten@kruiskerkeerbeek.nl      

Pastoraat@kruiskerkeerbeek.nl (extern adres)
Projectkoor@kruiskerkeerbeek.nl     
Tuinteam@kruiskerkeerbeek.nl
Website@kruiskerkeerbeek.nl

Wgkerkenmarkt@kruiskerkeerbeek.nl (intern adres)
Wgbeheer@kruiskerkeerbeek.nl (intern adres)
Wgcommunicatie@kruiskerkeerbeek.nl (intern adres)
Wgdiaconie@kruiskerkeerbeek.nl (intern adres)
Wgpastoraat@kruiskerkeerbeek.nl  (intern adres)    
Wgvieren@kruiskerkeerbeek.nl  (intern adres)
Vormingentoerusting@kruiskerkeerbeek.nl
Theatercommissie@kruiskerkeerbeek.nl      
ZWO@kruiskerkeerbeek.nl
terug