Nu FF Anders: wat is dat? Nu FF Anders: wat is dat?

De doelstelling van 'Nu FF Anders' is jongeren en volwassenen een eigentijdse, toegankelijke viering aanbieden waardoor zij betrokken blijven bij de kerk, zich welkom voelen in de kerk en ervaren dat er voor iedereen ruimte is in de kerk. 'Nu FF Anders' biedt iedereen een podium en wil verbindend zijn, binnen en buiten onze gemeente.
Op diverse manieren kan een kerkdienst 'Nu FF Anders' zijn waarbij het uitgangspunt is dat we een Christelijke gemeente zijn en er een duidelijke verbinding wordt gemaakt met het geloof; de invulling en liturgie van de viering is geheel vrij.

       


Iedereen is welkom!  
De 'Nu FF Anders' er voor en door iedereen!
Alle jeugd, volwassenen en commissies binnen onze gemeente hebben de mogelijkheid om een 'Nu FF Anders' te organiseren aan de hand van een eigen gekozen thema. Iedereen kan zijn of haar bijdrage leveren, groot of klein, voor of achter de schermen, met muziek, theater of een goed idee.
Ben je enthousiast over een thema en wil je met een groepje of met jouw commissie een boodschap op een eigentijdse wijze overbrengen aan de gemeente; pak het podium!
Voel je je geroepen, wil je graag eens meewerken, voor of achter de schermen, laat het ons weten!  

De Nu FF Anders commissie zorgt voor de invulling van de Nu FF Anders vieringen door het coördineren van voorbereidingsgroepen en het regelen van predikanten/sprekers, muzikanten en techniek. Iedere Nu FF Anders dienst is 1 commissielid coördinator voor de voorbereidingsgroep. Tevens is er een draaiboek zodat je als voorbereidingsgroep precies weet wat er geregeld moet worden.

De Nu FF Anders commissie bestaat uit: Jelte Rintjema (voorzitter), Suzanne van Oorspronk, Carla Tick, Hanneke de Bondt - Tabor en Esther Bons (secretaris). 
Nuffanders@kruiskerkeerbeek.nl     

ff anders                      

terug