Nieuws uit de Classis Veluwe Nieuws uit de Classis Veluwe
Op de website staan o.a. de nieuwsbrieven van onze classispredikant, de impressies van de classicale vergaderingen en de generale synode.
Ga hiervoor naar:  pknclassisveluwe.nl/classisveluwe_1
terug