Kerkbalans Kerkbalans

Nieuws

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij.

Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt ons als lokale kerk een unieke positie in de maatschappij in te nemen en ons geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal. 

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat wij als lokale kerk verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in ons dorp en nog vele anderen hartverwarmende verhalen. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

Hoe werkt Actie Kerkbalans?
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een maandelijkse gift en de daarbij horende automatische incasso. 

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
Als onze kerkelijke gemeente in januari van gemeenteleden hoort wat zij toezeggen aan financiële bijdrage, kan de gemeente daar haar samenbindende en unieke werk op afstemmen.

Welk bedrag is nodig?
Dat is per persoon uiteraard verschillend. Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag wil je geven zodat onze gemeente een uniek en levensveranderend perspectief kan blijven uitdragen?

Waar wordt dit geld aan besteed?
Je geld draagt bij aan het organiseren van vele belangrijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt. Actie Kerkbalans is verantwoordelijk voor 80 procent van onze inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor onze kerk om een unieke positie in de maatschappij in te nemen.

Is iedere euro van belang?
Wij vragen echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook. Ook jongeren (vanaf een jaar of achttien) kunnen zich al bewust voelen van het feit dat Kerkbalans er mede voor verantwoordelijk is dat al die hartverwarmde activiteiten uitgevoerd kunnen worden.

Contact:   Kerkbalans@kruiskerkeerbeek.nl                             
 

terug