Onze nieuwe Organist Henk Kloosterboer Onze nieuwe Organist Henk Kloosterboer

Dit is onze nieuwe organist: Henk Kloosterboer.

Henk startte al op zestien jarige leeftijd met de opleiding tot organist. Samen met zijn vrouw woont hij in Zutphen. We zijn blij dat Henk het team van organisten komt versterken nadat we eind vorig jaar afscheid hebben genomen van Jan Streutker.
Zondag 28 februari begeleidde hij voor de eerste keer de dienst in onze kerk. We wensen hem een goede tijd toe  als organist in onze gemeente.
Bedenk: om een gemeente te laten bloeien heb je ook goede organisten nodig. 

Namens de Werkgroep Vieren: Jos van de Guchte.
 
 
Musical Op Zoek naar Judas

Musical Op Zoek naar Judas


Eind september beginnen (hopelijk!) de toneelrepetities voor de musical ‘Judas’.
De musical zal je meer aanspreken dan je denkt! 
Wat doe jij als je zeer teleurgesteld bent, als het niet gaat zoals jij het wilt, als je vindt dat alle hoop de bodem ingeslagen wordt ………?
Heb je je nog niet opgegeven? Zang, toneel, techniek of pr? Geef je op! Iedereen kan meedoen.
De voorlopige plannen zijn om vrijdagavond te repeteren (van 20:00 – 22:00).
Eind september beginnen de toneelspelers en de zangers krijgen in september de muziek opgestuurd om te kunnen oefenen. Koorrepetities beginnen vanaf begin november.
Uitvoeringen (drie) staan gepland rond Pasen 2022: ’s avonds 16 en 17 april en ‘s middags 18 april.
Onder voorbehoud!
Informatie/opgeven: judaseerbeek@gmail.com

 
lees meer »
 
Cantorij

Cantorij

De cantorij houdt elke week op woensdagavond haar repetitie van 19.30 uur tot 20.30 uur onder leiding van cantor Jurriaan Steen.
De cantorij is niet zomaar een koor, maar heeft een liturgische functie binnen onze kerkeklijke gemeente.
De cantorij treedt dus niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie.

lees meer »
 
Projectkoor

Projectkoor
Projectkoor 2020                     

Tijdens de NU ff anders viering van 1 december jl. heeft een projectkoor meegewerkt aan de dienst, met Elbert Vink als pianist. Dit projectkoor is allereerst gevormd door mensen die tijdens de TOP 2000 dienst van 2018 hebben gezongen als koor. Het zingen met elkaar is zo goed bevallen, dat het projectkoor wordt voortgezet! Uiteraard is iedereen die graag wil zingen welkom bij dit projectkoor, vandaar deze publicatie.
 
lees meer »
 
De organisten

De organisten
Onze Organisten zijn:
Henk Boer
Teun Groen
Leen Jacobs   
Henk Kloosterboer
Contact:  Organisten@kruiskerkeerbeek.nl     
Dit is nog een oudere foto, zonder Henk kloosterboer
 
Het orgel Het orgel
Tijdens het proces van "Samen op weg" is gekozen voor het verbouwen van de voormalige "Hervormde Kerk" met daarin het karakter (Licht en ruimte) van de voormalige "Gereformeerde Kerk". In dit verbouwingsplan was ook de vervanging van het orgel opgenomen. 
Ons vorige orgel was in 1968 gebouwd door de firma Vierdag in Enschede.
Het huidige "nieuwe" orgel is gebouwd in 1979 door dezelfde fa.Vierdag en is in 2008 in de Kruiskerk geplaatst.

 
         
 
 
lees meer »
 
Organist of pianist gezocht

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste organist of pianist. Heb je een naam? Meld het ons via de scriba.
Organist of pianist gezocht