Musical Judas

Musical Judas


“Uitvoeringen zijn rond Pasen. Het pastoraat vind het geen goed idee om dat tijdens de paasdagen dat te doen, dus er zal nog overlegd moeten worden”. Dit ANNA-tje (Altijd Nagaan Niet Aannemen) van mij stond in de nieuwsbrief van twee geleden, maar in de laatste kleine kerkenraadsvergadering werd in de rondvraag door één van de pastores gevraagd of de uitvoeringsdata (Pasen 2022) van de musical wel juist waren. Dat was het dus niet en de kerkenraad vond dat ook geen goed idee en heeft om nader overleg verzocht. Het overleg heeft inmiddels plaats gevonden en heeft geresulteerd in de volgende uitvoeringsdata: 8 en 9 april (‘s avonds) en 10 april (Palmpasen, ‘s middags) Dat past ook beter in het geheel van de musical en Pasen. De stuurgroep heeft gisteravond afgetrapt en volgende week zullen degene die zich hebben opgegeven informatie ontvangen.
Je kunt je nog opgeven voor toneel, koor, decor: judaseerbeek@gmail.com. Iedereen is van harte welkom!

Namens de stuurgroep: Jillert

I

 
lees meer »
 
Cantorij

Cantorij

De cantorij houdt elke week op woensdagavond haar repetitie van 19.30 uur tot 20.30 uur onder leiding van cantor Jurriaan Steen.
De cantorij is niet zomaar een koor, maar heeft een liturgische functie binnen onze kerkeklijke gemeente.
De cantorij treedt dus niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie.

lees meer »
 
De organisten

De organisten
Onze Organisten zijn:
Henk Boer
Teun Groen
Leen Jacobs   
Henk Kloosterboer
Contact:  Organisten@kruiskerkeerbeek.nl     
Dit is nog een oudere foto, zonder Henk kloosterboer
 
Het orgel Het orgel
Tijdens het proces van "Samen op weg" is gekozen voor het verbouwen van de voormalige "Hervormde Kerk" met daarin het karakter (Licht en ruimte) van de voormalige "Gereformeerde Kerk". In dit verbouwingsplan was ook de vervanging van het orgel opgenomen. 
Ons vorige orgel was in 1968 gebouwd door de firma Vierdag in Enschede.
Het huidige "nieuwe" orgel is gebouwd in 1979 door dezelfde fa.Vierdag en is in 2008 in de Kruiskerk geplaatst.

 
         
 
 
lees meer »
 
Organist of pianist gezocht

Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een enthousiaste organist of pianist. Heb je een naam? Meld het ons via de scriba.
Organist of pianist gezocht