e-mail adressen van diverse commissies e-mail adressen van diverse commissies
beheer@kruiskerkeerbeek.nl (kerkvoogdij / commissie van beheer)
bloemengroet@kruiskerkeerbeek.nl (wanneer u denkt dat iemand een bloemetje nodig heeft)
cantorij@kruiskerkeerbeek.nl
diaconie@kruiskerkeerbeek.nl
drukwerk@kruiskerkeerbeek.nl
groenekerk@kruiskerkeerbeek.nl
jongerenraad@kruiskerkeerbeek.nl (jeugdclubs)
kringloopdebongerd@kruiskerkeerbeek.nl
kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl (fiinanciele- en ledenadministratie)
kinderkerk@kruiskerkeerbeek.nl
nuffanders@kruiskerkeerbeek.nl
tuinteam@kruiskerkeerbeek.nl
zwo@kruiskerkeerbeek.nl
activiteiten@kruiskerkeerbeek.nl
theatercommissie@kruiskerkeerbeek.nl
 
terug