40-dagentijd, ontmoeting op de berg 40-dagentijd, ontmoeting op de berg


Zondag 13 maart thema: Ontmoeting
Lezing Lucas 9: 28-36
Verheerlijking op de berg

U ziet een schikking waarbij kronkeltakken gebruikt worden.
Dit verbeeldt dat de gemeenteleden elkaar nu weer ontmoeten in de kerk. Ook de twee witte linten komen samen.

Soms heb je even een ervaring van God, maar God stuurt ons direct terug naar onze medemensen op aarde. Daar moeten we zijn om te leven met Gods woord.

Bij het stuk ligt alvast een steen met de blik op Pasen.
 
terug