Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen Nog geen contactmiddag voor ouderen op 1e woensdagen

De ouderenmiddagen zijn zo'n 25 jaar geleden begonnen. Vooral om de toenmalige predikanten, Ds.Bot en Ds.Doude van Troostwijk de gelegenheid te geven om zo de ouderen in de gemeente te ontmoeten, waar ze te weinig aan toe kwamen. Tegenwoordig bezoeken ruim twintig mensen de middagen.

Voor de eerste middag van het seizoen wordt er iets "speciaals" georganiseerd als opening van het seizoen.
In december is er een oecumenische kerstbroodmaaltijd, die wordt georganiseerd door een speciale commissie.
Het nieuwe jaar wordt geopend met een gezamenlijke stamppotmaaltijd, met behalve stamppot ook heerlijke soep en overheerlijke toetjes. Het seizoen wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Het lijkt wel of er alleen maar gezamenlijk wordt gegeten, maar er blijven nog heel wat middagen over.
Ook dan wordt er wat georganiseerd. Een paar keer per jaar wordt er een middag voorbereid door één van de predikanten, een andere keer wordt er iemand uitgenodigd die een mooi verhaal ondersteunt met dia's of een film of een lezing geeft over een interessant onderwerp.

De commissie wordt gevormd door: Willy Versteeg, Lummy Kobes, Reini Kok, Tineke Dubbelhuis, Ellen Teunissen en Jeannet Wehrmeijer.

terug