Gedachtenishoek Gedachtenishoek
Als een uitvaart geleid wordt door één van onze pastores wordt aan de familie gevraagd of ze een gedachteniskruisje op prijs stellen. Die hangen we dan op aan de gedachteniswand tijdens de dienst of na de uitvaart elders. Als regel wordt het kruisje gemaakt voor alle gemeenteleden, die één van de pastores van PG-Eerbeek hebben betrokken bij de uitvaart.

Er wordt geen kruisje gemaakt voor gemeenteleden die rond het overlijden geen contact hebben met één van onze pastores. Mocht je wel een kruisje willen plaatsen op de gedachteniswand, dan kan dat door een rouwbrief te sturen aan de scriba van PG-Eerbeek (scribaat@kruiskerkeerbeek.nl) met  een verzoek om een gedachteniskruisje te willen laten maken.. We hebben dan meteen alle gegevens van de overledene en een contactadres.

 
Het kruisje wordt aan de familie overhandigd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de dienst waarin de namen van overledenen worden genoemd. Bij een overlijden na 1 oktober heeft de familie de keus het kruisje nog een jaar te laten hangen.

Als je vragen hebt over de kruisjes of de gedachtenisplek kun je terecht bij de wijkouderling of stuur een mail naar pastoraat@kruiskerkeerbeek.nl


 
terug