Diaconale collecte zondag 31 januari Diaconale collecte zondag 31 januari
Het Huis van Compassie is in 2013 gestart als onderdeel van de Protestantse Diaconie Nijmegen, met als doelstelling om ons in te zetten voor mensen in een kwetsbare maatschappelijk positie. De diaconie heeft hierin een sterke traditie; ze staat al eeuwenlang klaar voor deze groep mensen, met een concentratie op  daklozen, verslaafden, ongedocumenteerde vluchtelingen en (andere groepen) mensen in armoede.

Het Huis van Compassie organiseert activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streeft het Huis na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Meer informatie op: http://www.huisvancompassienijmegen.nl

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL37RABO 0311 026 494 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (diaconie) onder vermelding van collecte 31 januari Huis van Compassie. 
terug