werkgroepen en commissies werkgroepen en commissies
We hadden je graag een organigram willen laten zien van onze organisatie.
Er is een concept van de nieuwe organisatie, maar dat moet nog goedgekeurd worden door de kerkenraad en de gemeente 'moet nog gehoord' zoals dat keurig heet.
In mei zal het concept ter inzage liggen voor alle gemeenteleden in de hal van de kerk en kan er op gereageerd worden.
Zodra er geen bezwaren zijn, zal hier de organigram van de nieuwe organisatie gepubliceerd worden.
terug