Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie Resultaten van de werkgroep Groene Kerk Energie

Werkgroep Groene Kerk Energie

Ook in 2020 is door de Werkgroep Groene Kerk aandacht besteed aan het besparen van energie. In de Kruiskerk zijn een aantal spotjes vervangen door LED en zijn twee ventilatoren in de kerkzaal geplaatst die straks tijdens het opwarmen de warme lucht naar beneden drukken.

Gedurende de  jaren 2017 tot en met 2019 is het gasverbruik van 9500 m³ naar 5250 m³ gedaald en door de installatie van de zonnepanelen is het verbruik van ongeveer 12.000kWh omgezet in een overschot van 1165 kWh.

In het coronajaar 2020 was het verbruik van gas nog aanzienlijk lager en werd er nog meer stroom terug geleverd. In het financieel moeilijke jaar leverde dat nog een mooie meevaller op.

Belangrijke punten die hiertoe hebben bijgedragen zijn technische aanpassingen aan de CV installatie, het vervangen van spaarlampen door LED lampen, het kunnen aansturen van de verwarming  en de warmwater voorziening via de mobiele telefoon. De kosters leverden ten aanzien van het laatste punt een belangrijke bijdrage. Ze kunnen de verwarming en de warmwater voorziening via de telefoon aanzetten op de momenten dat er één of meerdere activiteiten in de Kruiskerk zijn. Ook kunnen de airco’s worden ingezet om de ontmoetingsruimte, de consistorie of de administratie ruimte te verwarmen. Daarvoor wordt stroom gebruikt die de zonnepanelen opwekken en is het niet nodig de vloerverwarming voor de soms enkele uren te gebruiken. Dat levert een besparing op het gas verbruik op.

terug