Contactgegevens Kruiskerk Contactgegevens Kruiskerk
     Protestantse Gemeente Eerbeek 
Kruiskerk Eerbeek
dr. Gunningstraat 27
6961 DJ  Eerbeek
0313 – 652366
www.kruiskerkeerbeek.nl

     Scriba 
vacant:   scribaat@kruiskerkeerbeek.nl

     Koster Kruiskerk 
Vacant koster@kruiskerkeerbeek.nl    
0313 - 652366

     Kerkelijk Bureau (administratie)
Geopend op maandag- en donderdagmorgen van 09.00 tot 12.00 uur in de administratieruimte van de Kruiskerk.
Collectebonnen zijn verkrijgbaar op het Kerkelijk Bureau en elke 2e zondag van de maand na de kerkdienst.
kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl 
0313 - 652366

     
       Predikant
ds. Marti Koster
Pastoraat rayon noord, maandag t/m vrijdag
06 51137686
marti.koster@kruiskerkeerbeek.nl


Dorien Pol-Vink
Ouderen pastoraat (75+),  Pastoraat rayon noord,  dinsdag, woensdag
06-24126892
dorien.pol@kruiskerkeerbeek.nl

algemeen e-mailadres: predikant en kerkelijk werkers: pastoraat@kruiskerkeerbeek.nl

     Bankrekeningen en RSIN
Protestantse Gemeente Eerbeek
(giften, vaste vrijwillige bijdrage, bijdrage kerkblad, collectebonnen)
NL 43 RABO 03110 23 185
RSIN 824132233

Diaconie Protestantse Gemeente Eerbeek
(ondersteuning hulpbehoevenden in Eerbeek en Nederland)
NL 37 RABO 03110 26 494
RSIN 824132245

ZWO (Hulp over de grens)
NL 58 RABO 0316 109 983
 
De Protestantse Kerk in Nederland (met alle plaatselijke gemeenten en diaconieën) is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Geef je een gift aan de Protestantse Kerk, kerk in actie of Jong Protestant?
Dan mag je dit bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.
Als ontvangende instelling zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting


     Redactie
Alle kopij voor ons kerkblad KruisPunt, de nieuwsbrief, de website, Facebook en regionale bladen kun je sturen naar redactie@kruiskerkeerbeek.nl
Een financiële bijdrage voor het kerkblad KruisPunt, dat 6 keer per jaar verschijnt, wordt zeer op prijs gesteld! Het richtbedrag is € 18,-- per jaar.
Niet-gemeenteleden kunnen een abonnement aanvragen via: info.kerkbladen@kruiskerkeerbeek.nl                                                                                
Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar nieuwsbrief@kruiskerkeerbeek.nl    
Wil je de familieberichten (o.a. van overlijdens) ontvangen, meld je dan aan bij  scribaat@kruiskerkeerbeek.nl              
 
     Lidmaatschap kerkelijke gemeente
Wil je lid worden, of je uitschrijven, van de kerk, stuur dan een mail naar kerkelijk-bureau@kruiskerkeerbeek.nl met daarop je naam, adres en geboortedatum en vermeldt wat de bedoeling is.

     Facebook
facebookpagina: Activiteiten Kruiskerk Eerbeek

     Website Kruiskerk Eerbeek
www.kruiskerkeerbeek.nl
website@kruiskerkeerbeek.nl           

     Kerkelijke e-mail adressen
Wim Boomsma, ICT@kruiskerkeerbeek.nl
 
terug