Hoe kiezen wij collectedoelen? Hoe kiezen wij collectedoelen?

Ons doel in het 1e halfjaarproject 2020 was Stichting NAASTE

In het 1e halfjaar 2020 wil de diaconie graag uw extra (financiële) aandacht vragen voor Stichting NAASTE in Zutphen. Stichting Naaste is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie. Zij bieden nazorg aan (ex-)gedetineerden bij de terugkeer in de maatschappij. Individuele begeleiding van (ex-) gedetineerde is zeer effectief. Het vergroot de kans op goede resocialisatie en minimaliseert hiermee een terugval naar criminaliteit.

Stichting Naaste is actief in de regio Stedendriehoek (Zutphen, Apeldoorn, Deventer) en Achterhoek. Stichting Naaste is verbonden met Vereniging Exodus Nederland , waaronder de Exodushuizen vallen en het Exodus vrijwilligersnetwerk. Tevens participeert Naaste in het landelijk netwerk van Exodus en is een convenant gesloten om de onderlinge samenwerking te bevorderen. Meer informatie over deze stichting op: www.stichtingnaaste.nl

Ons doel in het 2e halfjaarproject 2020 is nog in bespreking.
 

terug