ZWO collecte zondag 4 juli

ZWO collecte zondag 4 juli

Inspiration Centre Oekraine

In maart 2017 heeft Nina Ognivchuk met 5 vrienden dit Christelijke centrum opgericht.

Ze voelen zich geroepen om vanuit hun Christelijke geloof (Baptistische achtergrond) van betekenis te zijn voor minder bedeelde, kansarme mensen.
Naast materiele ondersteuning bieden ze ook geestelijke ondersteuning vanuit het evangelie.
In hun centrum bieden ze activiteiten voor jong en oud aan; ook non-believers zijn van harte welkom en blijven steun ontvangen.
Hoofdactiviteiten van het Inspiration Centre:

Ondersteunen van kansarme kinderen ( o.a. weeskinderen, Gipsy kinderen)
Ondersteunen van 60 Gipsy families (voedsel, medicijnen, kleding geven)
Ondersteuning bieden aan een weeshuis/internaat
Bezoeken van gevangenen
Aanbieden van activiteiten voor kinderen/volwassenen in het centrum, zoals: Engelse les, houtbewerking, muziekles (piano, gitaar, viool), bijbelclub (het evangelie brengen; the Gospel), ontspanning

Het Centrum heeft geen vaste inkomsten, het drijft op giften van mensen/organisaties die hen een warm hart toedragen.

De ZWO-commissie Eerbeek heeft in 2019 besloten om dit fantastische project (jonge Oekraïners die hun eigen land helpen opbouwen) de komende jaren te ondersteunen.

Het Inspriation Centre heeft ook een eigen website: https://inspirationcentre.org

De bijdrage kun je storten op bankrekening NL58RABO 0316 109 983 t.n.v. Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO) onder vermelding van collecte 4 juli Oekraïne.

terug