ZWO ZWO

kerk in aktie

Geloof in delen - juist nu!

Beste gemeenteleden, 

Wereldwijd zijn miljoenen mensen getroffen door de gevolgen van de corona-pandemie. Tienduizenden mensen zijn ziek en duizenden gestorven. Overal valt het sociale leven stil. Voor ouderen en hulpbehoevenden wordt het moeilijker om hulp te ontvangen. We leven in onzekerheid en angst voor onze naasten en onszelf.

De mensen die al in moeilijke omstandigheden leven, hebben het extra zwaar. Voor de partners van Kerk in Actie is het steeds moeilijker om kwetsbare mensen, ouderen en kinderen, te ondersteunen. Maar we mogen hen juist nu niet vergeten! 

Daarom vragen we uw steun voor het werk van kerken in Nigeria dat gesteund wordt door Kerk in Actie.

Samen met Kerk in Actie geloven wij in delen. We voelen ons verbonden met kwetsbare mensen die leven in moeilijke omstandigheden. Juist nu laten we hen niet in de steek. Daarom doen we een beroep op u. Steun het werk van Kerk in Actie  met uw bijdrage. Uw hulp is dringend nodig! Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL58RABO 0316 109 983 t.n.v Protestantse Gemeente Eerbeek (ZWO).
 

terug