Weer samen naar de kerk !! Weer samen naar de kerk !!
Vanaf zondag 4 juli is weer zingen en koffiedrinken mogelijk!
Het gaat steeds meer de goede kant op, het aantal vaccinaties stijgt in rap tempo en er zijn daardoor minder coronamaatregelen nodig. Gelukkig mogen we daardoor weer veel meer, ook in onze kerk. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte vorige week vrijdag en de adviezen van de PKN en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft de Kerkenraad het volgende besloten:
- Vanaf a.s. zondag is geen mondkapje meer verplicht in onze kerk;
- a.s. zondag mogen we samen het laatste lied zingen;
- vanaf zondag 4 juli mogen we alle liederen weer samen zingen; er is aandacht voor goede ventilatie;
- vanaf zondag 4 juli willen we na afloop van de dienst weer gezellig koffiedrinken met elkaar, in de ontmoetingsruimte, in de kerk en/of buiten.Het is wel belangrijk om hierbij de 1½ m afstand in acht te nemen;
- vanaf volgende week zondag zal een aantal weken de PKN vlag uithangen als teken van vreugde dat een nieuwe tijd aanbreekt en we elkaar weer kunnen ontmoeten;
- vanaf volgend weekend mag De Bongerd weer open voor activiteiten, met inachtneming van de 1½ m. De 1½ m blijft voorlopig gehandhaafd in de kerk, dus vooraf aanmelden voor de kerkiensten is nodig. Dit kan tot zaterdagmiddag 18.00 uur via koster@kruiskerkeerbeek.nl of 0313 653077 / 06 107 689 34.

Wij heten jullie graag van harte welkom.
Annelies Crama, voorzitter Kerkenraad

terug