Voorlopig alleen online diensten Voorlopig alleen online diensten


 
Beste gemeenteleden en belangstellenden,
 
De Kerkenraad heeft besloten kerkdiensten alleen online te houden en NIET open te stellen voor kerkbezoek.
We passen ons besluit van 7 december om de kerkdiensten open te stellen aan vanwege:
 

- de grote aantallen besmettingen van de laatste dagen de druk op de ziekenhuizen 
- de gemuteerde variant die besmettelijker lijkt en waar op 7 december nog geen info over bekend was
- net zo te handelen als de kerken in onze buurgemeenten die aangegeven hebben geen bezoekers te ontvangen en alleen online een               viering houden
- de voor de ondersteuning van kerkdiensten benodigde inzet van vrijwilligers zo veilig mogelijk te houden


Dit besluit is van kracht tot nader bericht. 
 
We vinden het heel jammer dat we dit in deze fase moeten besluiten, maar beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
De situatie nu vraagt om meer voorzichtigheid dan voorzien.
 
Hartelijke groet, de kerkenraad
 
terug